”Ibland känner jag att jag vill bli pojke”

Klädd i baggy jeans, alltid osminkad och med håret uppsatt i hästsvans får gymnasieeleven Lan i Vietnam ofta höra att hon mer liknar en pojke än en flicka.I många av de länder som Plan International arbetar i är rätten att få vara sig själv ingen självklarhet.Vi arbetar därför aktivt för att bryta stereotypa normer för kön så att alla barn kan få vara den de vill vara utan att utsättas för hot och trakasserier.

Lan, som egentligen heter något annat, får nästan dagligen höra att hon är annorlunda. Hon blir ofta mobbad av sina klasskamrater men svårast tycker hon det är att stå emot sin familj som vill att hon klär sig mer som en flicka.

– Jag får ofta höra att flickor ska vara si eller så. Men jag tycker inte att det stämmer överens med vem jag är. Jag kan inte ge något enkelt svar på vem jag är. Ibland känner jag att jag vill bli en pojke andra gånger att jag bara önskar att jag kan vara en starkare version av mig själv, säger Lan.

I Vietnam arbetar Plan International med att alla barn och ungdomar ska känna sig inkluderade i samhället genom ett jämställdhetsprojekt i skolan. Projektet sporrar studenter och lärare att utmana de stereotyper som samhället präglas av. Lan har valts ut att bli ungdomsledare för sina klasskamrater inom ramen för projektet på sin skola. Tillsammans med sina kamrater arbetar hon för att bryta de snäva normerna. De arrangerar bland annat debatter och teaterföreställningar där de här frågorna lyfts fram. Genom sitt deltagande i projektet har Lan blivit mer bekväm med att vara sig själv och inte förändra sig efter de normer som styr i samhället.

– Jag ändrar stereotypen av vad det innebär att vara tjej. Det finns ingen definition för vad som faktiskt menas med att vara tjej. Tjejer kan göra samma saker som killar kan. Jag tycker att det vore mycket bättre om vi inte levde efter de här stereotyperna.

Det här är en viktig fråga för oss på Plan International Sverige. Därför har vi tagit en ledande roll inom vår globala organisation i arbetet för att minska den utsatthet som många unga hbtqi-personer möter varje dag. Med cirka 10 000 anställda runt om i världen har vi stor möjlighet att skapa positiva förändringar för unga hbtqi-personers liv genom att komplettera det arbete som mindre aktivistorganisationer redan gör. Utöver att stödja projekt som det Lan är verksam i utbildar vi också vår personal på plats i våra programländer att inkludera hbtqi-ungdomar i vårt arbete. Fram till juni 2019 ska vi ha utbildat medarbetare i samtliga regioner som vi arbetar i.

– Sverige ses som en förespråkare för hbtqi-rättigheter. Därför har det varit en självklarhet för oss på Plan International Sverige att ta ledning i arbetet att få alla barn och unga att känna sig accepterade för vilka de är oavsett könsidentitet eller sexuell läggning, säger Anna Liwander, rådgivare i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Plan International Sverige.