Säkrare skolor i katastrofdrabbade Haiti

– Det var som att hela berget stod i lågor. Så minns 16-åriga Serge jordbävningen som drabbade Haiti för över fem år sedan och som dödade 300 000 personer. Rädslan för nya skalv finns fortfarande kvar men nu börjar Serge och hans klasskompisar resan mot en säkrare skola.

– Det var som att hela berget stod i lågor. Så minns 16-åriga Serge jordbävningen som drabbade Haiti för över fem år sedan och som dödade 300 000 personer. Rädslan för nya skalv finns fortfarande kvar men nu börjar Serge och hans klasskompisar resan mot en säkrare skola.

Vi träffar Serge i ett klassrum i Jacmel, södra Haiti, just där kusten möter havet. Berget som Serge beskriver är grönt och frodigt och höjer sig bakom skolbyggnaden. Precis bakom skolmuren rinner en stillsam flod. Naturen är slående vacker men samtidigt förrädisk.

– En gång för inte så länge sedan svämmade floden över och rev ner hela muren, berättar Serge och pekar. Hela skolgården blev översvämmad.

Haiti är ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen

I Jacmel, där Serge bor, förstördes 60 procent av husen under jordbävningen. Över fem år har gått men fortfarande bär många byggnader tydliga ärr från katastrofen. Och varje år drabbas området av nya katastrofer. Cykloner drar in över kusten och orsakar översvämningar och jordskred. Haiti är ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen men kunskapen om hur man kan skydda sig är på många håll låg.

Därför startar Plan ”Haiti Safe School”, ett treårigt program som arbetar med och genom skolelever för att skapa medvetenhet kring risker och stärka beredskapen inför nya katastrofer. Serge och hans klasskompisar kommer få kartlägga vilka risker som finns runt just deras skola och tillsammans med Plan arbeta fram en handlinsplan.

Till hösten ska Serge skola sätta igång och han ser fram emot det.

– Jag känner mig inte trygg i min skola. Jag är rädd för att det ska komma en ny jordbävning. Händer det igen vill jag veta vad jag ska göra.

Om Haiti Safe School

30 skolor från norr till söder deltar i programmet som är treårigt och möjliggörs av medel från biståndsmyndigheten Sida. Programmet utgår från barns eget deltagande och har varit ett framgångsrikt koncept för Plans katastrofarbete i framförallt Sydostasien. Haiti Safe School kommer bygga vidare på erfarenheter från dessa länder och skapa en tryggare skola för tusentals haitiska barn.

För frågor kontakta Sanna Wolff, projektledare för informationsprogrammet Barn i katastrofer, sanna.wolff@plansverige.org