Haiti: omedelbara insatser krävs för att rädda liv

Det eskalerande våldet i Haiti kräver omvärldens uppmärksamhet och omedelbara insatser för att liv ska kunna räddas. Haiti som redan tidigare var hårt drabbat av fattigdom, hunger och naturkatastrofer går just nu igenom en eskalerande politisk kris med ökat våld där barnen drabbas hårdast.

I början av mars 2024, när landets övergångspresident Ariel Henry var utomlands, stormades två av Haitis största fängelser och nästan 4 000 fångas fritogs. Sedan dess har beväpnade gäng tagit kontrollen över stora delar av huvudstaden Port-au-Prince, inklusive hamnar och landets enda internationella flygplats. Presidenten tilläts inte återvända och han har sedan dess gått med på att avgå. Regeringen har infört undantagstillstånd.

Vi är djupt oroade över situationen i Haiti. Våra kollegor på plats rapporterar om en alarmerande ökning av ensamkommande barn i läger för internflyktingar – barn vars föräldrar har dödats i våldsamheterna. Skydd av de mest utsatta i kriser – barn, unga och kvinnor – måste prioriteras.

Innan eskaleringen uppskattades 5,5 miljoner av Haitis befolkning behöva humanitärt stöd, varav nästan hälften är barn och unga. Det råder brist på mat, rent vatten och sjukvård. Den senaste utvecklingen har försämrat situationen ytterligare och risken är stor att den kommande orkansäsongen lär skapa ännu större humanitära behov.

“Trots det akut försämrade säkerhetsläget och ökade våldet är Haiti är fortfarande en bortglömd kris. Plan International Haiti kräver ökade insatser och stöd för att möta de akuta humanitära behoven” säger Allassane Drabo, landchef för Plan International Haiti.