Plan International får ny generalsekreterare

​Anne-Birgitte Albrectsen tillträder idag som ny generalsekreterare för den globala barnrättsorganisationen Plan International. Albrectsen har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom FN och som dansk diplomat.

Anne-Birgitte Albrectsen tillträder idag som ny generalsekreterare för den globala barnrättsorganisationen Plan International. Albrectsen har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom FN och som dansk diplomat.

Albrectsen vill bidra till att reformera utvecklingsarbetet inom Plan International för att vi som organisation ska kunna leverera än mer effektivt på FN:s nya hållbarhetsmål som ska antas senare denna månad.

– Både regeringar och utvecklingssektorn måste tänka och agera annorlunda om hållbarhetsmålen ska kunna göra verklig skillnad. Utvecklingsarbetet måste bli mer samlat, grundat i mänskliga rättigheter, inkludera barn och ungdomar och bygga på starka lokala lösningar, säger Anne-Birgitte Albrectsen. Hon gläds över att barn har fått en sådan central roll i de nya målen, tack vare ett globalt påverkansarbete som Plan International och andra barnrättsorganisationer har gjort.

– Barn och ungdomar – med starkt fokus på flickor – har placerats i hjärtat av den globala agendan. Det är krävande mål: att bekämpa dålig hälsa, få slut på kränkningar av rättigheter och minska fattigdomen. För att göra det behövs organisationer som Plan International. Det är min drivkraft varje dag. Albrectsen ersätter Nigel Chapman, som varit Plan Internationals generalsekreterare under sex år. Hon är dansk medborgare och har arbetat i många år inom UNFPA och UNDP i bland annat New York, Indonesien och Turkiet. Hon har också varit diplomat och chef för danska regeringens humanitära bistånd inom utrikesdepartementet.