Zikaviruset hot mot folkhälsan enligt WHO

Antalet fall av zikaviruset fortsätter att stiga i Latinamerika och Västindien och WHO har nu klassat viruset som ett hot mot folkhälsan. Det är ett viktigt steg i kampen mot utbrottet.

Antalet fall av zikaviruset fortsätter att stiga i Latinamerika och Västindien och WHO har nu klassat viruset som ett hot mot folkhälsan. Det är ett viktigt steg i kampen mot utbrottet.

– Nu när virusutbrottet ses som en internationell hälsokris hoppas vi att det kan mobilisera experter och påskynda jakten på läkemedel och vaccin så att vi kan se ett slut på spridningen, säger Raul Rodriguez Choto, Plan Internationals regionala chef för katastrofinsatser i Latinamerika och Karibien.

Trots bättre offentliga hälso- och sjukvårdssystem och snabba insatser i många delar av Latinamerika och Karibien, har zikaviruset nu drabbat 24 länder och områden och kan ha påverkat närmare fyra miljoner människor. Viruset har ännu inget botemedel eller något förebyggande vaccin.

Plan International startar program i 12 länder i den drabbade regionen. Insatserna inkluderar myggbekämpning där stillastående vattendrag dräneras för att hindra myggornas möjligheter att föröka sig. I ett annat exempel från El Salvador planteras en fiskart som livnär sig på mygglarver i vissa vattendrag. Detta hjälper till att hålla nere myggorna som sprider zikaviruset men också denguefeber.