Nytt nordiskt humanitärt team bildas

Plan International i Sverige, Norge och Finland samlar sina resurser inom humanitärt arbete i nytt nordiskt samarbete.

Plan International i Sverige, Norge och Finland samlar sina resurser inom humanitärt arbete i nytt nordiskt samarbete. Det nya teamet kommer att ledas av Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

– Det nya samarbetet är ett spännande sätt för oss att ytterligare vässa vår humanitära verksamhet och bli ännu bättre. Vi kommer till exempel kunna bredda vår tematiska och geografiska kompetens utan att behöva nyrekrytera i vart och ett av de enskilda ländernas humanitära team. Nu kan vi dra nytta av varandras specialistkompetenser på ett sätt som inte var möjligt tidigare, berättar Agnes Björn.

Några av syftena med det nya teamet är att kunna harmonisera Plan International i Nordens arbete ytterligare, dela information och kunskap mer effektivt och därmed kunna frigöra mer resurser för de insatser som behövs i fält. Genom att slå ihop teamen i de tre nordiska länderna kan även utstationering koordineras.

– Vi strävar alltid efter att kunna hålla så låga operativa kostnader som möjligt i jämförelse med det resultat vi vill uppnå med våra humanitära insatser. Vi tror att det här är rätt väg att gå för att uppnå det, säger Agnes Björn.

Sammanslagningen av de nordiska teamen är en pilot som ska utvärderas när verksamhetsåret är slut den sista juni 2017.