Barn som förlorat allt har rätt till utbildning i säkra skolor

Över en tredjedel av barn i skolåldern har påverkats av jordbävningen i Nepal och tusentals skolor har skadats eller förstörts i de drabbade områdena. Att snabbt sätta upp barnvänliga platser och temporära skolor i tältlägren är avgörande för barns säkerhet och framtid efter denna stora katastrof.

Över en tredjedel av barn i skolåldern har påverkats av jordbävningen i Nepal och tusentals skolor har skadats eller förstörts i de drabbade områdena. Att snabbt sätta upp barnvänliga platser och temporära skolor i tältlägren är avgörande för barns säkerhet och framtid efter denna stora katastrof.

1,7 miljoner barn uppskattas vara drabbade av jordbävningen. Många av dem har förlorat sina hem och har nu bott i flera dagar utan tak över huvudet, rent vatten eller sanitet. När både hus och skolor är förstörda har barn ingen trygg plats att vistas på utan riskerar att skada sig i rasmassorna, råka ut för övergrepp eller utsättas för våld.

Tioåriga Asmitas hem totalförstördes

Asmita, som bor i Ratmate i centrala Nepal, är ett av de barn vars liv vändes upp och ner i lördagens jordbävning. Familjens hus förstördes helt i skalvet. – Jag var väldigt rädd och trodde att allt och alla omkring mig skulle dö. Hela marken skakade. Det lät så högt! Jag kunde inte sova på hela natten, berättar Asmita.

Lyckligtvis var Asmita och hennes familj ute, men allt de ägde krossades när huset kollapsade. Familjen har fått tält och filtar för att klara den närmaste tiden. – Jag är orolig över att inte kunna gå i skolan för alla mina böcker förstördes och begravdes inne i huset, säger Asmita.

Stort behov av tillfälliga skolor

Plan kommer under den närmsta tiden att upprätta över 100 tillfälliga skolor och dela ut skolmaterial till 100 000 skolbarn i åldrarna 6-16 år för att de ska kunna börja i skolan så snart som möjligt. – Vi vet att möjligheten att barn kan fortsätta att gå i skolan inte bara är avgörande för deras fortsatta skolgång, det ger dem även en känsla av trygghet som de behöver för att återhämta sig från traumat i samband med jordbävningen, säger Mattias Bryneson, chef för Plan Nepal.

Plan kommer också att sätta upp så kallade barnvänliga platser dit barn från förskoleålder och uppåt kan komma och leka, träffa andra barn och prata med utbildad personal. Lekar och att ha en säker plats att gå till kan hjälpa barnen att få tillbaka en känsla av normalitet, och därmed hjälpa till i traumabearbetningen.

– Bland våra främsta prioriteringar är att erbjuda barn skydd och psykosocialt stöd så att barn får bättre möjligheter att bearbeta det som har hänt, säger Mattias Bryneson.

Förbättra säkerheten i skolor

De skolor som står kvar håller stängt av rädsla för efterskalv och i väntan på skadebedömningar. Plan kommer under återuppbyggnaden av de drabbade områdena att hjälpa till att bedöma, reparera och förbättra säkerheten i skolor, i samråd med regeringen och de lokala myndigheterna. – Vi måste göra allt vi kan för att barnen ska komma tillbaka i säkra skolor. Det är av yttersta vikt att vi nu tar chansen och bygger upp skolor på ett säkrare sätt, så att de bättre klarar framtida naturkatastrofer. De flickor och pojkar som drabbats av jordbävningen har både rätt att få akut stöd just nu, men även rätt att påverka och delta i återuppbyggnadsarbetet framöver, säger Agnes Björn, humanitär chef för Plan Sverige.

Plan Sverige har fått 2,34 miljoner kronor av Sida för att bland annat sätta upp temporära skolor och barnvänliga platser i några av de mest drabbade områdena i Nepal. Katastrofresponsen fokuserar på att inkludera både flickor och pojkar som drabbats på ett inkluderande sätt så att även barn med handikapp kan delta i verksamheten. 

För mer information eller intervjuer med Plans personal på plats i Nepal, kontakta:Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig. Tel 0768-605560. sofia.nordenskiold@plansverige.orgFölj oss på @plansverige och @PlanAsia #NepalQuake #planresponds.

Så kan du stödja Plans insatser i Nepal

SMS:a JORDBÄVNING till 72910 så skänker du 100 kr till Plans katastrofinsastser på plats, eller sätt in ditt bidrag på något av dessa två 90-konton: Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen med ”jordbävning”.