Oväder förvärrar situationen för barnen i Nepal

Kraftiga regn och åskväder hotar tiotusentals barn i Nepal som efter två jordbävningar saknar tak över huvudet. I många drabbade områden råder akut brist på mat, rent vatten och latriner. Ovädren ökar både risken för jordskred och spridningen av sjukdomar ytterligare, rapporterar barnrättsorganisationen Plan.

Kraftiga regn och åskväder hotar tiotusentals barn i Nepal som efter två jordbävningar saknar tak över huvudet. I många drabbade områden råder akut brist på mat, rent vatten och latriner. Ovädren ökar både risken för jordskred och spridningen av sjukdomar ytterligare, rapporterar barnrättsorganisationen Plan.

Den senaste jordbävningen har fått dödstalen att stiga till över 8 200 personer och försvårat räddningsarbetet i de mest svårtillgängliga områdena där människor är i desperat behov av skydd, mat och rent vatten. Ännu fler hus har rasat eller skadats sedan jordbävningen den 12 maj.- Familjer med bebisar och småbarn är tvingade att bo utomhus i kylan och regnet. Människor är fortfarande i chock och försöker bearbeta det som har hänt dem. De är antingen för rädda att återvända hem – eller så de inget hem att återvända till, säger Mattias Bryneson, chef för Plan Nepal.Barn saknar mat och vattenEtt av Plans team var på väg till byn Bothasipa i Sindhupalchowk för att dela ut presenningar när den andra jordbävningen slog till.

– Vi åkte på slingriga vägar med drivor av rasmassor på båda sidor om vägen. Hela byar har rasat. Skolan i Bothasipa hade helt jämnats med marken sedan den första jordbävningen. Barnen berättade att de inte haft något annat att äta än bär som de hittar i skogen, säger Matt Crook, som arbetar som kommunikatör för Plan i Nepal

Förutom akut behov av mat finns stor risk för spridning av sjukdomar när människor saknar rent vatten och latriner. I juni börjar monsunregnen vilket kommer spä på problemen ytterligare. Plan har distribuerat mat samt presenningar och rep för att bygga tillfälliga skydd i några av de värst utsatta områdena, som Sindhupalchowk, Dolakha och Makwanpur.Stort behov av nya, katastrofsäkra skolor– Den internationella hjälpen har kommit fram till områden i hela Nepal men vi har otroligt mycket mer att göra. Förutom att möta människors akuta behov kommer vi att hjälpa till att bygga upp samhällen igen över lång tid framöver, säger Mattias Bryneson.

En viktig del för att barnen ska kunna komma tillbaka till en normal vardag igen är att snabbt få igång temporära tältskolor. Men längre fram behöver de förstörda skolorna byggas upp på ett säkrare vis, som bättre klarar att stå emot naturkatastrofer.

– Vi behöver fortsatt stöd från det internationella samfundet och givare för att kunna säkra att barn som drabbats får den hjälp de behöver för att ta sig igenom monsunperioden och sedan börja återuppbyggnaden, säger Mattias Bryneson.

Följ oss på @plansverige och @PlanAsia #NepalQuake #planresponds.

Så kan du stödja Plans insatser i NepalSMS:a JORDBÄVNING till 72910 så skänker du 100 kr till Plans katastrofinsastser på plats, eller sätt in ditt bidrag på något av dessa två 90-konton: Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen med ”jordbävning”.