Upprätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer

I dag möts världsledare för att prata om utbildning under ett toppmöte i Oslo. Barnrättsorganisationen Plan uppmanar dem att inrätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer. En sådan fond skulle kunna bidra till att stödja det viktiga arbete som Plan utför i Nepal, t.ex. att upprätta tillfälliga skolbyggnader för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna återvända till skolan.

I dag möts världsledare för att prata om utbildning under ett toppmöte i Oslo. Barnrättsorganisationen Plan uppmanar dem att inrätta en global humanitär fond för utbildning i katastrofer. En sådan fond skulle kunna bidra till att stödja det viktiga arbete som Plan utför i Nepal, t.ex. att upprätta tillfälliga skolbyggnader för att barnen så snabbt som möjligt ska kunna återvända till skolan.

Alla katastrofer slår hårt mot barns utbildning. 28 miljoner barn saknar möjligheten att gå i skolan på grund av att de bor i områden som är drabbade av konflikter eller katastrofer. Samtidigt användes endast 1 % av humanitära medel för 2014 till utbildning i katastrofer.

Skolan ger barnen rutiner och en känsla av hopp

Skolor med plats för över en miljon elever förstördes i jordbävningarna i Nepal. Under monsunperioden förväntas skolsituationen förvärras ytterligare på grund av risker för jordskred och översvämningar.

Lektionerna har börjat i en nyligen upprättad temporär skola i området Dolakha. Alla 550 eleverna förlorade sina hem i jordbävningarna. Den temporära skolan hjälper dem att återfå en känsla av hopp och vardagsrutiner i kaoset.

– Jag är glad att vara tillbaka i skolan igen. Efter jordbävningarna har vi inte kunnat studera som vi borde ha gjort. Nu har vi precis börjat igen och jag vet inte om vi kommer ha kontinuitet i våra studier, säger Namuna*, 15 år.

Barnvänliga platser inbjuder till lek

Katastrofen i Nepal har inte bara drabbat barnen. De flesta lärarna har också förlorat sina hem och bor nu i temporära skydd. När Plan delade ut tältmaterial i en by började invånarna bråka om vem som skulle få materialet först.

– Några tyckte att bara de fattigaste skulle få material och inte lärarna. Men jag sa att om lärarna har drabbats så ska de också få hjälp. Annars får vi ingen utbildning, berättar 16-åriga Niva*.

Längre upp på bergsryggen ligger en annan by som också drabbades hårt. Här har Plan upprättat en barnvänlig plats och påbörjat bygget av en temporär skola bredvid ruinerna av den gamla.

– Alla mina 450 elever har förlorat sina hem. I början var de traumatiserade. Det är så viktigt att de nu kan träffas och leka. Du ser på deras ansikten att de är mycket gladare och mer avslappnade nu, säger Makunda Raj Shivakoh, skolans rektor.

Barnen behöver hjälp att hantera katastrofens trauman

En av Plans viktigaste uppgifter är att hjälpa barnen hantera traumat efter en katastrof som denna. En stor del av denna uppgift handlar om att erbjuda en möjlighet till utbildning. Därför är upprättandet av den globala humanitära fonden för utbildning i katastrofer så viktigt. Toppmötet i Oslo måste prioritera finansiering och stöd till en sådan fond.

– Det är extremt viktigt att barnen kan återvända till skolan efter en katastrof, så att de kan få en känsla av hopp och en vardag. Vi har upprättat 47 tillfälliga skolor och 50 barnvänliga platser i de drabbade områdena, säger Mattias Bryneson, chef för Plan i Nepal.

– Utbildning är det viktigaste för oss. Regeringen borde arbeta hårt för att berätta hur vi ska bygga hus och skolor som är skyddade mot framtida naturkatastrofer. Vi vill veta hur vi kan förbereda oss, säger Namuna.

*Barnens namn har ändrats för att skydda deras identiteter

För intervjuer, kontakta Annika Widholm, kommunikationsavdelningen på Plan Sverige, 08-587 75 590.