Tusentals barn drabbade av översvämningar i Pakistan

De svåra regn och översvämningar som drabbat Pakistan påverkar tusentals barn, enligt barnrättsorganisationen Plan International.

De svåra regn och översvämningar som drabbat Pakistan påverkar tusentals barn, enligt barnrättsorganisationen Plan International.

Regnen, som fortfarande pågår, gör att familjer tvingas överge sina hem och söka skydd i redan överfulla läger. Många av lägren ligger i områden som hotas av översvämningar. Över en miljon människor är drabbade och hittills har 86 dödsfall rapporterats.

Plan International är på plats med ett katastrofteam och insatserna fokuserar på livsuppehållande stöd i form av rent dricksvatten, skydd från regn, sanitet och skydd av barn.

– En av våra första prioriteringar är alltid att skydda barn eftersom många barn har kommit ifrån eller förlorat sina närmaste. Det gör vi genom att etablera barnvänliga platser där barnen erbjuds en säker och trygg miljö bland vuxna som har kunskap om deras behov och rättigheter och som har kraft och tid till att lyssna och förstå, berättar Mia Haglund Heelas, från Plan Sverige och tidigare landschef för Plan i Pakistan

– I Plans barnsäkra platser kan pojkar och flickor få psykosocialt stöd, leka med andra barn och vuxna samt få chansen att ha en mer normal tillvaro. De barnsäkra platserna skyddar barnen från att utsättas för ytterligare risker om fysiskt och psykiskt våld och exploatering. Det är även en chans för Plan att identifiera ytterligare behov och tillhandahåller en plattform för oss att nå ut till fler barn och deras familjer med humanitärt stöd och information, säger Agnes Björn, Enhetschef för Disaster Risk Management på Plan Sverige.

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i ett katastrofläge där överfulla skyddsläger och dålig sanitet gör att de måste uppsöka ensliga platser för att uträtta sina behov och därför blir extra sårbara för övergrepp.

Att regnen och översvämningarna fortsätter förvärrar det redan svåra läget.

– Många av de som bor i de drabbade områdena lever redan under fattiga förhållanden och är bland de mest sårbara i landet. Hela samhällen är översvämmade och många hus rasar i vattenmassorna. Det är av högsta vikt att vi fortsätter att ge stöd och skydd till de drabbade, säger Rashid Javed, chef för Plan Internationals Pakistankontor.

Plan i Pakistan

Plan har arbetat i Pakistan sedan 1997 och når omkring 1,6 miljoner barn i 4 945 samhällen över landet genom att arbeta för barnens rätt till utbildning, hälsovård, rent vatten, sanitet, skydd och att delta som samhällsmedborgare.

För mer information och intervjuer, kontakta Anna Boberg, Kommunikationsavdelningen, telefon 08-587 75 590.