Två år efter megatyfonen Haiyan – barn extremt sårbara under den pågående tyfonsäsongen

Trots att stora framsteg har gjorts under de två år som gått saknar fortfarande barn säkra bostäder och skolor. Lärdomarna efter Haiyan visar att man måste bygga upp samhällen på ett säkrare sätt för att klara framtida katastrofer, enligt barnrättsorganisationen Plan International.

Trots att stora framsteg har gjorts under de två år som gått saknar fortfarande barn säkra bostäder och skolor. Lärdomarna efter Haiyan visar att man måste bygga upp samhällen på ett säkrare sätt för att klara framtida katastrofer, enligt barnrättsorganisationen Plan International.

Haiyan, en av historiens värsta tyfoner, slog ner på östra och centrala Filippinerna den 8 november 2013. Över 6 200 människor dog och 14 miljoner drabbades, varav 5 miljoner barn. Hela samhällen spolades bort i den sex meter höga stormvågen som följde tyfonen.– De samhällen som drabbades av Haiyan har gjort fantastiska framsteg i att återhämta sig efter katastrofen. Men fortfarande är behoven av investeringar stora: barn saknar säkra skolor och skolmaterial, föräldrar saknar jobb och många familjer bor i tillfälliga hus eftersom de inte har möjlighet att bygga ett nytt säkert hem, säger Pia Stavås Meier, programchef och biträdande generalsekreterare på Plan International Sverige.

Svår ekonomisk situation för familjer

Plan International har intervjuat barn och vuxna i de drabbade områdena för att höra vilka behov som återstår och många barn lyfter fram föräldrarnas svåra ekonomiska situation, som påverkar deras skolgång.

“Våra föräldrar behöver jobb så att de kan köpa skolmaterial, skoluniformer och skor till oss”, säger Adrian, 12 år, från Samar.

Förutom tusentals raserade skolor förstördes även sjukhus och hälsokliniker. Plan International har arbetat intensivt under de senaste två åren för att återuppbygga samhällen. Arbetet har försvårats av de enorma skador på infrastrukturen som tyfonen orsakade.

“Vi behöver en skolklinik för hälsocentret i vår by är fortfarande inte återuppbyggt. Barn som blir sjuka eller skadade måste åka hela vägen till distriktskliniken som ligger långt härifrån”, säger Shiela, 11 år, från Samar.

Katastroferna ökar

Filippinerna är ett av världens mest katastrofdrabbade länder. I genomsnitt slår tjugo tyfoner per år till mot landet och frekvensen och kraften i dessa stormar ökar, som ett resultat av klimatförändringar. – I återuppbyggnadsarbetet efter Haiyan finns möjligheter att bygga skapa ett bättre samhälle. Vi vet vad som fungerar för att minska skadorna vid nästa katastrof och hur viktigt det är att involvera barn i detta arbete. Barns deltagande bidrar till en bättre återuppbyggnad och samtidigt ger det barnen en chans att bearbeta sina trauman, säger Pia Stavås Meier.

För att klara av katastrofer behöver ett samhälle inte bara säkra byggnader – invånarna måste också få kunskap och få öva på hur de ska agera i en katastrofsituation. Senast för en månad sedan drabbades de norra delarna av Filippinerna igen av en kraftig tyfon som skapade stor förödelse. – God beredskap räddar liv. Vi ser tydligt att i samhällen där vi arbetat länge med att höja barns och vuxnas katastrofberedskap är det färre dödsoffer och färre skadade, säger Pia Stavås Meier.

Plan Internationals och Pieter ten Hoopens fotoutställningHaiyan 365 dagar på Fotomässan 6-8 november

Den prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen har tillsammans med Plan International dokumenterat barn det första året efter tyfonen Haiyan. Nu visas utställningen igen i samarbete med Nikon på Fotomässan fredag till söndag i Älvsjö.

Plan Internationals arbete efter Haiyan 

Plan har arbetat i Filippinerna i över 50 år och var en av de ledande organisationerna i hjälparbetet. Plans återuppbyggnadsprogram efter Haiyan fortsätter fram till 2018.Våra fokusområden är barns rätt till utbildning, hälsa, återuppbyggnad av bostäder, skolor och hälsokliniker, skapa arbetstillfällen och stärka samhällen för framtida katastrofer.

För intervjuer med Plans personal på plats i Filippinerna, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld:Tel 0768-605560. Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org