Internationella flickdagen 2018: Världens flickor höjer sina röster för förändring

Flickor hör till dem som har minst makt och inflytande i världen. Flickors röster tystas systematiskt och deras möjligheter att bestämma över sina liv begränsas av våld, diskriminering och patriarkala strukturer. På FN:s internationella flickdag, den 11 oktober, höjer tusentals flickor i över 70 länder sina röster.

Flickor hör till dem som har minst makt och inflytande i världen. Flickors röster tystas systematiskt och deras möjligheter att bestämma över sina liv begränsas av våld, diskriminering och patriarkala strukturer. På FN:s internationella flickdag den 11 oktober höjer tusentals flickor i över 70 länder sina röster.

– Att flickors röster tystas är ett hot mot demokratin och ett brott mot deras rättigheter. Jämställdhetsarbetet måste växlas upp. Att vi lyssnar till flickorna är avgörande för att nå ett mer jämställt samhälle och nå samtliga av FN:s globala mål till 2030. Den 11 oktober lyfter vi fram flickorna och låter dem ta den plats de förtjänar, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på barnrättsorganisationen Plan International Sverige.

Enligt en studie av World Economic Forum tycker hälften av de tillfrågade flickorna i 186 länder att deras åsikter inte tas på allvar. På internationella flickdagen uppmanar Plan International till att ge plats åt flickors röster i debatten, i sociala medier och på stan under initiativet #hennesröst. Flickors röster lyser även upp Globen i Stockholm som för kvällen symboliserar jordklotet.

“Jag frågade mina föräldrar: Hur mycket är jag värd?” Sanita, 22 år, Indonesien

“Skolan är den enda frihet vi har”, säger Umme, 15 år, Bangladesh.

“Jag är fattig men min kropp är inte till salu.” Melody, 17 år, Zimbabwe.

Över tusen flickor runt om i världen kommer också för en dag att ta över ansvarsfulla roller, som Sveriges ambassadör i Egypten, president i Paraguay och utrikesminister i Finland samt höga chefsposter på företag som Google, Facebook och L’Oréal.

– Tjejer är undervärderade, underminerade och underskattade. Vi är trötta på att tystas ner och ignoreras. Flickor runt om i världen, och i Sverige, vill ha en ny värld som blir bättre för alla. Ett år efter #MeToo ser vi tydligt att flickor behöver och kräver förändring, och vi vill ha den nu, säger Plan International Sveriges ambassadör Molly Nutley.

Flickor har rätt att bestämma över sitt eget liv

Plan International arbetar för att flickor ska ha rätt att utbilda sig, ha en aktiv roll i samhället och få bestämma över sitt eget liv. Därför lanserar vi på Internationella flickdagen en Agenda för flickor, där vi identifierat nio prioriterade områden där det krävs omedelbara insatser för att säkra flickors frihet och rättigheter. Flickor värderas ofta lägre från dagen de föds – de får mindre mat, omsorg, vård och möjlighet att utvecklas. Att växla upp arbetet för jämställdhet handlar om att bryta de normer och strukturer som står i vägen för flickor. Och statistiken över flickors situation i världen talar sitt tydliga språk:

  • Under sin livstid kommer en av tre flickor att utsättas för fysiskt eller sexuellt våld.
  • En av fem flickor under 18 år i världen är gifta och 30 000 flickor tvingas gifta sig varje dag.
  • 5 500 flickor under 15 år föder barn varje dag.
  • Flickor lägger 40 procent mer tid än pojkar på obetalt arbete i hemmet och har därmed mindre tid för skola, läxor och fritid.

– I länder över hela världen upprepar flickor gång på gång att de vill ha en värld där de kan leva utan rädsla för våld och övergrepp och där flickor respekteras på alla samhällsnivåer. Vi ser ett bakslag mot arbetet för jämställdhet och den internationella flickdagen behövs mer än någonsin för att synliggöra flickors särskilda situation och behov, säger Mariann Eriksson.

FN:s internationella flickdag

Dagen instiftades av FN år 2011 på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. I många länder får flickor inte gå klart skolan utan gifts bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Internationella flickdagen uppmärksammas den 11 oktober.

I år fokuserar Plan International på att lyfta flickors rätt att bli lyssnade på och ber politiker, medier, influencers och allmänhet att dela vittnesmål från flickor i världen under initiativet #hennesröst. Citat, vittnesmål och bilder finns samlat på www.plansverige.org.