​Ny rapport slår larm om stor utsatthet bland flickor på flykt i Mellanöstern

Våld, trakasserier, barnäktenskap och isolering präglar vardagen för flickor på flykt i Libanon. Över hälften har utsatts för våld, enligt en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International.

Våld, trakasserier, barnäktenskap och isolering präglar vardagen för flickor på flykt i Libanon. Över hälften har utsatts för våld, enligt en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International.

Rekordmånga människor – över 70 miljoner – befinner sig på flykt i världen. En grupp som ofta glöms bort men som drabbas hårt är flickor som lever som flyktingar.  – Bland de största utmaningarna för flickor på flykt är att de utsätts för våld i olika former, som barnäktenskap vilket innebär ökad risk för tidiga graviditeter och övergrepp. Det handlar om en hel generation flickor som förlorar sin barndom och behöver akut stöd, säger Alexandra Pärnebjörk, rådgivare för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Plan International Sverige.

Flickor utsätts för våld i olika former – fysiskt, psykiskt, sexuellt – och har därför en väldigt begränsad rörlighet i Beirut. Flickor som flydde Syrien som barn når nu tonåren och inleder vuxenlivet på flykt i grannländerna. Rapporten visar att ju äldre de blir desto större är riskerna de möter och de berättar att våldet och osäkerheten ökar. Risken att giftas bort mot sin vilja är också överhängande för flickor i tonåren. Var femte syrisk flicka (15–19 år) i Libanon är gift i dag.

Våld är en del av flickors vardag

Flickorna vittnar om en vardag präglad av oro och våld. 69 % av flickorna känner sig otrygga när de rör sig ute på dagen. De berättar att de själva upplever, bevittnar och utövar våld, både i hemmet och på offentliga platser. De känner stor rädsla för att utsättas för trakasserier och sexuellt våld.

“Det är kidnappningar av barn och flickor, så jag tycker inte om att lämna vårt hus”12-årig libanesisk flicka.

Av de syriska flickorna svarade 63 % att de utsätts för fysiskt våld och 42 % att de utsätts för sexuellt våld. Mer än hälften av alla svarande sa att flickor blir utsatta för fysiskt och sexuellt våld, sexuella trakasserier samt psykisk och verbal misshandel där de bor.

Många flickor vittnar också om diskriminering. Det är inte bara ålder och kön som påverkar flickornas vardag, utan även nationalitet och hur länge de har bott i Beirut. Syrier, som nyligen har anlänt, är särskilt utsatta för diskriminering, men alla nationaliteter drabbas.

“När man går på gatan skriker de: Ni har tagit våra pengar, ni har tagit våra hus!”

17-årig syrisk flicka.

Barnäktenskap, platsbrist och dålig ekonomi – många flickor får inte gå i skolan

Att börja i skolan är inte enkelt och det är svårare för flyktingar som precis har anlänt och för äldre flickor. Några av anledningarna till att flickor inte går i skolan är att föräldrarna inte tillåter det, att det inte finns plats, att det är för dyrt, krånglig administration och barnäktenskap. Tonårsflickor förstår dock hur viktigt det är med utbildning för deras framtid.

Tonårsflickor är särskilt utsatta för barnäktenskap: den vanligaste åldern för äktenskap är 15–16 år. Av flickorna i studien är 6 % gifta och 4 % förlovade. Representanter från civilsamhället lyfter att barnäktenskap blir allt vanligare på grund av fattigdom och svåra levnadsvillkor.

“Alla mina kompisar är gifta och har nu fått barn. En av mina kompisar är tolv och ett halvt år och hennes föräldrar tvingade henne att gifta sig med en 25-årig man”

13-årig syrisk flicka.

– Den här krisen har en förödande inverkan på tonårsflickors liv och framtid. Flickor har rätt till en utbildning, att själva få bestämma om och med vem de ska gifta sig och att slippa leva under ständigt hot om våld. Nu kräver vi att det internationella samfundet prioriterar flickors rättigheter, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Fakta om studien:

Studien har gjorts av Monash University’s Gender, Peace and Security research centre på uppdrag av Plan International. Studien gjordes i Beirut där det enligt UNHCR idag finns 239 000 registrerade flyktingar, motsvarande 11 procent av befolkningen. Data insamlades i oktober och november 2018 av Economic Development Solutions (EDS) på tre platser: Shatila, Bourj Al Barajneh och Bourj Hammoud. Dessa platser valdes för att nå utsatta libanesiska grupper och flyktingar från flera nationaliteter som bor både i läger och i bostadsområden som inte är klassade som läger.

Fakta om rapportserien Adolescent Girls in Crisis.

Tonårsflickor påverkas av kriser och konflikter på flera sätt som skiljer sig från till exempel tonårspojkar eller vuxna kvinnor – och deras behov ignoreras ofta. Plan International har därför inlett en serie av studier om hur just flickor påverkas av kriser. Hittills i serien har vi undersökt flickor drabbade av Boko Haram, kriget i Sydsudan, Rohingyakrisen och nu senast flickor på flykt i Libanon.

Plan International rekommenderar följande insatser för att skydda flickor på flykt

  • Skräddarsy insatser efter flickornas behov och inkludera flickorna i framtagandet av dessa.
  • Säkerställ flickors tillgång till utbildning.
  • Förebygg våld mot flickor.
  • Förbättra säkerheten genom närvaro av fler poliser och vakter.
  • Bygg fler säkra platser som möter flickors behov.
  • Säkerställ att flickor får tillgång till hälsovård för fysisk, psykisk samt sexuell och reproduktiv hälsa.

För mer information, kontakta gärna:

Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig, Plan International Sverige

076 860 55 60, sofia.nordenskiold@plansverige.org