Tjejer vill bli chefer trots diskriminering

Trots att unga tjejer är väl medvetna om den diskriminering som kvinnor i maktpositioner utsätts för vill 3 av 4 flickor axla ledande roller i samhället. Det visar en ny internationell studie med 10 000 flickor och unga kvinnor gjord av Plan International.

Trots att unga tjejer är väl medvetna om den diskriminering som kvinnor i maktpositioner utsätts för vill 3 av 4 flickor axla ledande roller i samhället. Det visar en ny internationell studie med 10 000 flickor och unga kvinnor gjord av Plan International.

Rapporten “Taking the lead” visar att flickor både vill och kan axla ledande roller inom arbetsliv, politik och lokalsamhälle. Samtidigt visar global statistik att bara 24 procent av världens parlamentariker är kvinnor och 1 av 4 företag helt saknar kvinnor i sina ledningsgrupper.

– Att flickor och kvinnor deltar i beslutsfattande är avgörande för att samhället ska ta tillvara på deras intressen och få en mer hållbar utveckling. Trots det är flickor fortfarande extremt underrepresenterade i beslutsfattande positioner. Vi måste öka takten för att ge flickor och kvinnor samma möjligheter att bli ledare som män, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Majoritet av unga tjejer tror att kvinnliga chefer måste arbeta hårdare

Studien består av enkäter och fokusgrupper bland över 10 000 flickor och kvinnor i åldern 15-24 år i 19 i länder – bland andra Sverige, Peru, USA, Sydsudan och Indien.

Några av huvudresultaten i studien:

 • 60 procent av flickorna anser att kvinnliga ledare måste arbeta hårdare än manliga för att bli respekterade.
 • 78 procent tror att kvinnliga ledare behandlas sämre än manliga på grund av sitt kön.
 • Bara 7 procent tror att kvinnliga ledare aldrig utsätts för sexuella ofredanden.

I Sverige har drygt 500 flickor och kvinnor tillfrågats och även här uppger majoriteten att de både kan och vill ha ledande roller i samhället. Detta trots en utbredd medvetenhet om att kvinnor i maktpositioner utsätts för diskriminering och sexism:

 • 68 procent av de svenska tjejerna anser att kvinnliga ledare måste arbeta hårdare än manliga för att bli respekterade.
 • 94 procent uppger att kvinnliga ledare behandlas sämre än manliga på grund av sitt kön.
 • Endast 1 procent tror att kvinnliga ledare aldrig utsätts för sexuella ofredanden.

Djupt rotade könsnormer måste brytas

Ett annat hinder för flickor att arbeta i ledande positioner är djupt rotade könsroller i hemmet och familjen. Det blev tydligt att många tjejer gör motstånd mot dessa könsstereotyper och vill ha större handlingsutrymme:

“Jag tycker att det är oacceptabelt att kvinnors plats bara är i hemmet. Kvinnor borde få utbildning och få vara med och förändra sitt land”, säger en ung kvinna från Senegal.

Rapporten innehåller rekommendationer för att främja flickors och kvinnors ledarskap globalt:

 • Jämställdhetsarbetet måste börja tidigt. Alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva förväntningar utifrån kön.
 • Utmana sexism och diskriminering på alla nivåer – såväl media som näringsliv och politik.
 • Arbeta för en förändrad syn på ledarskap som bygger på samarbete och jämställdhet snarare än hierarki och kontroll.
 • Utbilda varje flicka och ge flickor bättre förutsättningar till framtida försörjning.
 • Synliggör och förebygg mäns trakasserier och våld mot flickor och kvinnor i alla delar av samhället.

Hela rapporten finns här:

För mer information, kontakta:Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig på Plan International Sverige 0768-60 55 60, sofia.nordenskiold@plansverige.org