Internationella flickdagen 11 oktober: Tjejer tar över maktpositioner i världen

Utrikesminister Ann Linde och 21 svenska ambassadörer lånar ut sin stol till flickor runt om i världen. Kampanjen #GirlsTakeover är ett initiativ av Plan International, där flickor från hela världen intar olika ledarroller i samband med internationella flickdagen den 11 oktober.

Utrikesminister Ann Linde och 21 svenska ambassadörer lånar ut sin stol till flickor runt om i världen. Kampanjen #GirlsTakeover är ett initiativ av Plan International, där flickor från hela världen intar olika ledarroller i samband med internationella flickdagen den 11 oktober.

– Över hela världen kämpar flickor för att ta makten över sina egna liv genom att förändra normer och traditioner. Men de möter hårt motstånd. Kampanjen #GirlsTakeover handlar om att visa sitt stöd och ge flickor tillgång till viktiga positioner i samhället för att skapa förändring, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

#GirlsTakeover genomförs i över 70 länder från Ecuador till Japan. Bland de som lånar ut sina stolar till flickor märks presidenterna i Sierra Leone och Paraguay, Kronprinsessan i Danmark och chefen för UNESCO.

I Sverige sker #GirlsTakeover genom ett samarbete mellan Plan International Sverige och utrikesdepartementet där 21 svenska ambassader bjuder in flickor från det lokala samhället att delta i ambassadörernas arbete under en dag. I Stockholm kommer utrikesminister Ann Linde att låta 16-åriga Felicia från Plan Internationals ungdomsråd delta i hennes arbete.

– Som samhällsgrupp blir flickor ofta dubbelt diskriminerade – både på grund av sitt kön och sin ålder. Vi måste bryta det mönstret och satsa på flickors aktörskap och ledarskap för att säkerställa deras rättigheter och skapa demokratiska och hållbara samhällen, säger utrikesminister Ann Linde.

Om internationella flickdagen Dagen instiftades av FN år 2011, på initiativ av Plan International, för att belysa flickors utsatta situation. I många länder får flickor inte gå klart skolan utan gifts bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Plan International arbetar för alla barns rättigheter och har särskilt fokus på jämställdhet för att flickor ska få sina mänskliga rättigheter respekterade.

Vad händer den 11 oktober?Plan International arrangerar en internationell konferens i Stockholm på temat flickors rättigheter. Under två dagar träffas beslutsfattare, företagsledare och unga aktivister från hela världen för att snabba på utvecklingen mot jämställdhet. Program för den 10 oktober. Program för den 11 oktober. Pressbilder från #GirlsTakeover av svenska ambassader.

Fakta om flickors situation i världen.