Akut hungerkris slår hårt mot Zimbabwe och Moçambique

Kvinnor som tar emot kontantstöd i Tsholotsho-distriktet i Zimbabwe

Coronapandemin förvärrar hungerkrisen för miljontals människor i Zimbabwe och Moçambique som nu är i akut behov av humanitärt stöd, varnar barnrättsorganisationen Plan International.

– I södra Afrika har kriserna avlöst varandra. Cykloner, översvämningar, torka och nu en pandemi. Barn och familjer får inte en chans att återhämta sig. Den här pandemin kommer att förvärra hungerkrisen, vilket får allvarliga konsekvenser för miljoner utsatta människor, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Enligt FN:s livsmedelsprogram, World Food Program, kan covid-19-pandemin fördubbla antalet människor som lider av akut hunger till 265 miljoner – om ingenting görs nu.

Zimbabwe och Moçambique är två av de länder i Södra Afrika som drabbats hårdast. Mer än 5,8 miljoner människor i Zimbabwe och 2 miljoner i Moçambique påverkas av bristen på mat, som beror på klimatförändringar samt politisk och ekonomisk instabilitet. Nu förvärras läget ytterligare på grund av effekterna av covid-19. Nedstängningar och begränsad rörelsefrihet har allvarligt påverkat familjers möjligheter att försörja sig liksom biståndsorganisationers och regeringars möjligheter att nå ut med mat och annat stöd till utsatta människor.

Flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt i kriser. I både Moçambique och Zimbabwe utgör kvinnor en majoritet av arbetskraften inom jordbruket. Många kvinnor har förlorat sin grundinkomst och kan inte längre försörja sina familjer. Flickor och kvinnor löper därför stor risk att bli utnyttjade och utsättas för övergrepp när de kämpar för att överleva.

Risk att barnäktenskap ökar

Plan International varnar även för att risken ökar för att flickor utsätts för barnäktenskap när familjer är ekonomiskt pressade. Barnäktenskap leder ofta till ofrivilliga graviditeter, vilket hotar flickors  liv och hälsa allvarligt. Så här vittnar Maria, 14 år, i Moçambique:– Det finns personer som råder unga flickor att gifta sig eftersom de inte tror att skolorna kommer öppna igen i år och att vi då ska bli en börda för våra familjer.

Plan International finns på plats och fokuserar på att ge ekonomiskt stöd i form av kontantutdelningar, så att de mest utsatta kan köpa mat och andra basvaror. Organisationen gör också insatser för att förebygga och agera på den ökade risken för våld mot flickor och kvinnor. Det kan handla om träning av lokala skyddskommittéer för att öka medvetenheten om övergrepp samt stödja system för rapportering och uppföljning av våld. För mer information och intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld. pressansvarig: sofia.nordenskiold@plansverige.org. Tel: 0768-60 55 60