Efter upprop om nätvåld: Nu vill Instagram lyssna på flickors erfarenheter.

Free to be online? är den största studien i sitt slag om flickors utsatthet på nätet. 14 000 flickor från 22 länder har deltagit i studien och mer än varannan flicka vittnar om hot och trakasserier online.

Plan Internationals uppmärksammade studie om nätvåld mot flickor har fått både politiker och företag att reagera. Nu vill Instagram inleda en dialog för att ta del av tjejers erfarenheter och skapa tryggare plattformar för barn och unga.

Flickor världen över fick nog av nätvåldet och krävde i ett öppet brev till Facebook, Instagram, Twitter och TikTok att de måste ta ansvar för de trakasserier som pågår på deras plattformar. Runt 30 000 personer har hittills skrivit under brevet och nu meddelar Instagram att de vill inleda en dialog och lyssna på flickorna själva. 

En fokusgrupp med flickor och unga kvinnor från olika världsdelar ska vid flera tillfällen träffa företrädare och produktutvecklare från Instagram för att diskutera hur plattformarna kan bli säkrare för barn och unga. – Fokusgruppen är ett steg framåt, men det är viktigt att det följs upp med konkreta förbättringar för att rapportera trakasserier och hat. Plan International kommer att fortsätta samarbeta med flickor och de sociala medieplattformarna för att det här ska bli verklighet, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige. Det första mötet mellan fokusgruppen och Instagram äger rum redan nästa månad och insikterna från dialogen kommer även att delas med Facebook och WhatsApp.

För mer information, kontakta gärna

Sofia Klemming Nordenskiöld, Pressansvarig Plan International Sverige, sofia.nordenskiold@plansverige.org, 08-58 77 55 64

Läs mer om det öppna brevet här: https://plansverige.org/rapporter/free-to-be-online/

Fakta: Om studien “Free to be online?”

Plan Internationals studie Free to be online? Girls’ and young women’s experiences of online harassment är en av de största i sitt slag om flickors utsatthet på nätet och bygger på enkäter och djupintervjuer med sammanlagt över 14 000 flickor och kvinnor i 22 länder. Undersökningen genomfördes under mars till maj år 2020.

 • Mer än hälften, 58 procent, av flickorna och de unga kvinnorna i studien uppgav att de utsatts för trakasserier online.
 • Av de som utsatts för trakasserier online har 47 procent hotats med fysiskt eller sexuellt våld.
 • Nätvåldet får stora konsekvenser för flickors liv utanför nätet. 24 procent av dem som utsatts för trakasserier online uppger att händelsen har lett till att de känner sig rädda fysiskt. 42 procent säger att deras självkänsla har påverkats negativt och lika många upplever sig emotionellt stressade.18 procent säger att kränkningen har påverkat deras skolarbete.
 • 37 procent av flickorna som identifierar sig som en etnisk minoritet uppgav att de trakasserats på grund av sin etniska tillhörighet.
 • 42 procent av flickorna som identifierar sig som hbtqi uppgav att de trakasserats på grund av sin sexuella läggning.
 • Hälften av flickorna, 50 procent, uppgav att de oftare utsätts för trakasserier på nätet än på gatan.En av fem flickor, 19 procent, som trakasserats online uppger att de helt har slutat eller avsevärt minskat användandet av den sociala medieplattform där kränkningen ägde rum.
 • 98 procent av flickorna i studien uppger att de använder sociala medier. 64 procent av dem använder sociala medier i mycket hög grad. Många vittnar om att covid-19 har gjort det ännu viktigare att vara online.
 • I studien var den vanligaste åldern för att utsättas för trakasserier online första gången mellan 14 och 16 år. En del flickor var så unga som åtta år.  
 • Förövarna är ofta anonyma. 29 procent av flickorna som utsatts för trakasserier uppgav att förövaren var en person på sociala medier som de inte var vän med. Samtidigt sa 11 procent att de utsatts för trakasserier av en nuvarande eller tidigare partner och 21 procent uppgav att de utsatts av en vän.
 • Trakasserierna är vanligast på Facebook, där 39 procent av flickorna i studien uppger att de har utsatts för trakasserier. Näst vanligast är Instagram, 23 procent, What’s App, 14 procent, Snapchat, 10 procent, Twitter, 9 procent och Tik Tok, 6 procent.
 • What’s App, Instagram och Facebook är de vanligaste plattformarna som tjejerna i studien använder. Samtliga ägs av Facebook. Användandet skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper.