Ny internationell studie: Mer än varannan flicka trakasseras på nätet

Rapporten “Free to be online?” handlar om flickors utsatthet på nätet och är en av de största studierna i sitt slag.

...våld och ta ansvar för att skydda sina användare. Samtidigt genomför Plan International en namninsamling där privatpersoner kan skriva under brevet. Öppet brev: Kära Instagram, Facebook, Tiktok och Twitter, Vi...

– Varje dag möter flickor och unga kvinnor hot och trakasserier på nätet – från Sudan till Ecuador, USA och Sverige. Och nätvåldet får stora konsekvenser för flickors liv. Vi får rapporter från flickor som känner sig rädda, blir stressade, får sämre självkänsla och lyckas sämre i skolan efter att ha utsatts för kränkningar. Tyvärr lämnas dessa flickor väldigt ensamma med sina upplevelser, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

I Plan Internationals rapport Free to be online? vittnar sammanlagt 14 000 flickor och unga kvinnor i 22 länder om flickors utsatthet på nätet. Det gör studien till en av de största i sitt slag. Flickor vittnar om att covid-19 gör att sociala medier blir en ännu viktigare kanal när skolor håller stängt och många är isolerade i hemmet – med ökad risk för kränkningar.

Sammanlagt är det mer än hälften, 58 procent, av flickorna och kvinnorna i studien som uppger att de har utsatts för trakasserier på sociala medieplattformar. Av de som utsatts hade nära hälften, 47 procent, hotats med fysiskt eller sexuellt våld. Bilden ser likadan ut oavsett var i världen flickorna bor.

“Jag brukade få meddelanden från killar som bad mig skicka nakenbilder eller utpressade mig för en bild jag postat som de tänkte redigera på ett vidrigt sätt och dela.” – 20-årig kvinna från Sudan. Trakasserierna som flickor möter på nätet handlar om pornografiska bilder, så kallade dickpics, hot, stalking, kommentarer om sina kroppar och att bilder stjäls och sprids mot deras vilja. Tjejer vittnar också om att de utsätts för påhopp på grund av sin hudfärg eller sexuella läggning, eller för att de är aktiva röster för jämställdhet eller mot mäns våld mot kvinnor.

– Tjejer tystnar när hoten och trakasserierna blir övermäktiga, andra lämnar helt sociala medier. Men det är inte lösningen. För demokratin är detta ett hot. Flickor har samma rätt till yttrandefrihet som alla andra och de sociala medieplattformarna måste skärpa sig och göra mycket mer för att skydda flickor, säger Mariann Eriksson.

Arbetet med studien har lett till att flickor från hela världen skrivit ett öppet brev till Facebook, Instagram, TikTok och Twitter där de kräver att företagen ska göra det lättare att rapportera trakasserier och våld och ta ansvar för att skydda sina användare. Samtidigt genomför Plan International en namninsamling där privatpersoner kan skriva under brevet.

Öppet brev:

Kära Instagram, Facebook, Tiktok och Twitter,

Vi representerar 14 000 tjejer från 22 länder som deltagit i Plan Internationals studie om trakasserier på nätet. Vi vill att ni börjar samarbeta med oss för att få ett slut på trakasserier som sker på era plattformar.

Vi älskar era plattformar, de är en jättestor del av våra liv. Vi använder dem inte bara för att prata med kompisar, utan också för att driva på och skapa förändring. Men vi är inte trygga. I stället är det där vi blir trakasserade och ofredade. Varje dag.

Vi tvingas stå ut med fysiska hot, rasistiska och sexistiska trakasserier och kommentarer om våra kroppar. Våldet online är på allvar. Det orsakar verklig skada och tystar oss. Vår utsatthet ökar när våra liv har flyttat ut på nätet på grund av pandemin.

Visste ni att hälften av oss oftare blir trakasserade online än på gatan? Och att 42 procent av oss tappar självkänsla eller självförtroende på grund av trakasserierna?

Våldet på nätet formar vår identitet och har ofta rasistiska eller homofoba inslag: 37 procent av tjejerna som har blivit trakasserade och tillhör en minoritet berättar att de har blivit det på grund av sin etnicitet eller hudfärg. 56 procent av tjejerna som blivit trakasserade och identifierar sig som hbtqi berättar att de har blivit det av just den anledningen.

Vi får höra att vi inte borde vara på sociala medier om vi inte kan hantera trakasserierna. Det är ingen lösning. Vi borde inte behöva stå ut med eller förminska oss själva i ett orättvist system. Världen måste sluta normalisera våld på nätet.

Vi vet att många av er arbetar för att göra era plattformar säkrare – det är grymt, tack! Men det räcker inte.

Alla tjejer – oavsett vilka vi är eller hur vi ser ut – måste vara trygga med att vi kan anmäla trakasserier och hot på nätet, och att ni kommer följa upp och agera.

Vår konkreta lösning? Stå upp för oss. Prata med oss. Ta del av våra erfarenheter. Samarbeta med oss för att förbättra möjligheterna för tjejer att rapportera övergrepp och förutsättningarna för att ställa förövare till svars

Ni måste agera nu så att tjejer kan vara fria och trygga på nätet. Vi väntar på ert svar.

Vänliga hälsningar,

Zahra, 17, Finland, Madjidath, 20, Benin, Yande, 16, Zambia, Neha, 18, Nepal, Deisy, 18, Colombia, Sessi, 22, Benin

För mer information, kontakta gärna:

Sofia Klemming Nordenskiöld, Pressansvarig Plan International Sverige, sofia.nordenskiold@plansverige.org, 08-58 77 55 64

Röster ur rapporten:

Självklart är det lika obehagligt som när det händer i verkliga livet. När man plötsligt får en äcklig bild eller blir ombedd att göra något man inte vill. Det är väldigt jobbigt.” – 20-årig kvinna i Sudan.

“Både trakasserier på gatan och online handlar att utöva makt över någon annan med olämpliga kommentarer. Jag upplever att det här är en del av att vara ung kvinna idag.” – 23-årig kvinna i USA.

“Jag känner mig osäker när jag publicerar något som handlar om våld mot kvinnor eller feminism, vilket har gjort att jag är försiktigt med vad jag postar.” – 18-årig kvinna i Ecuador.

”Jag möter ofta trakasserier online eller i offentligheten och det får mig att känna mig osäker. Vad jag än gör i sociala medier så kommenterar folk… jag kan inte uttrycka mig fritt.” – 19-årig kvinna från Indonesien.

“Jag brukade få meddelanden från killar som bad mig att skicka nakenbilder eller som utpressade mig för en bild jag postat som de tänkte redigera på ett vidrigt sätt och dela med alla.” – 20-årig kvinna från Sudan.

Fakta: Om studien “Free to be online?”

Plan International har genomfört studien Free to be online? Girls’ and young women’s experiences of online harassment som bygger på enkäter till och djupintervjuer med sammanlagt över 14 000 flickor och kvinnor i 22 länder. Undersökningen genomfördes från mars till maj år 2020.

 • Mer än hälften, 58 procent, av flickorna och de unga kvinnorna i studien uppgav att de utsatts för trakasserier online.
 • Av de som utsatts för trakasserier online har 47 procent hotats med fysiskt eller sexuellt våld.
 • 24 procent av dem som utsatts för trakasserier online uppger att händelsen har lett till att de känner sig otrygga fysiskt utanför nätet. 42 procent säger att deras självkänsla påverkats negativt och lika många upplever sig emotionellt stressade. 18 procent, säger att kränkningen har påverkat deras skolarbete.
 • 37 procent av flickorna som identifierar sig som en etnisk minoritet uppgav att de trakasserats på grund av sin etniska tillhörighet.
 • 42 procent av flickorna som identifierar sig som hbtqi uppgav att de trakasserats på grund av sin sexuella läggning.
 • Hälften av flickorna, 50 procent, uppgav att de oftare utsätts för trakasserier på nätet än på gatan.
 • En av fem flickor, 19 procent, som trakasserats online uppger att de helt har slutat eller avsevärt minskat användandet av den sociala medieplattform där kränkningen ägde rum.
 • 98 procent av flickorna i studien uppger att de använder sociala medier. 64 procent av dem använder sociala medier i mycket hög grad. Många vittnar om att covid-19 har gjort det ännu viktigare att vara online.
 • I studien var den vanligaste åldern för att utsättas för trakasserier online första gången mellan 14 och 16 år. En del flickor var så unga som åtta år.  
 • Förövarna är ofta anonyma. 29 procent av flickorna som utsatts för trakasserier uppgav att förövaren var en person på sociala medier som de inte var vän med. Samtidigt sa 11 procent att de utsatts för trakasserier av en nuvarande eller tidigare partner och 21 procent uppgav att de utsatts av en vän.
 • Trakasserierna är vanligast på Facebook, där 39 procent av flickorna i studien uppger att de har utsatts för trakasserier. Näst vanligast är Instagram, 23 procent, What’s App, 14 procent, Snapchat, 10 procent, Twitter, 9 procent och Tik Tok, 6 procent.
 • What’s App, Instagram och Facebook är de vanligaste plattformarna som tjejerna i studien använder. Samtliga ägs av Facebook. Användandet skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper.