Postkodlotteriets årliga utdelning: 21 miljoner till barns rättigheter

Generalsekreterare Mariann Eriksson med 2021 års check från Postkodlotteriet
Plan International Sveriges generalsekreterare Mariann Eriksson med checken från Postkodlotteriet.

Postkodlotteriet fortsätter bidra till Plan International Sveriges arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor med ett grundstöd på 21 miljoner kronor.

”Vi kan inte nog tacka för det fortsatta stödet från Postkodlotteriet – både detta årliga stöd och det extra bidrag vi och andra organisationer fick i höstas för extra insatser under pandemin. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, för att alla barn ska få en trygg uppväxt med tillgång till utbildning, hälsovård och skydd mot våld”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Plan International Sverige har varit förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2009. Totalt har organisationen mottagit drygt 272 miljoner kronor, där 59 miljoner har gått till olika riktade insatser som att stötta unga tjejer i Senegal och att stärka sexualundervisningen i Malawi för att få ned antalet tonårsgraviditeter. Det icke öronmärkta basstödet har varit ovärderligt för det dagliga arbetet i våra programländer och har bland annat gått till arbetet för flickors särskilda utsatthet och skydd för barn som drabbas av katastrofer.

#Postkodeffekten 

Nästan en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Alla lottköpare bidrar till överskottet som går till ideella organisationer. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det är #postkodeffekten !

 

Läs mer om Postkodlotteriet och Plan International Sverige: https://www.postkodlotteriet.se/valgorenhet/organisationer/plan-international-sverige