Nu lanseras Plan International Sveriges Flickapris

Plan International Sveriges Flickapris ska nu ytterligare sätta fokus på flickors rättigheter här i Sverige och i övriga världen.

För att lyfta kampen för varje flickas rätt att bestämma över sitt liv och sin framtid lanseras nu Plan International Sveriges Flickapris. I dag inleds nomineringsperioden för priset som delas ut i samband med internationella flickdagen i oktober.

I år är det tio år sedan flickdagen – som instiftades av FN på initiativ av bland andra Plan International – uppmärksammades för första gången. Dagen är till för att synliggöra flickors utsatthet och att världen inte är jämställd

Plan International Sveriges Flickapris ska nu ytterligare sätta fokus på flickors rättigheter här i Sverige och i övriga världen. 

– Även om mycket positivt har skett under det senaste årtiondet så har pandemin, väpnade konflikter och katastrofer inneburit ett hårt bakslag för flickors rättigheter runtom i världen. Därför har vi instiftat Plan International Sveriges Flickapris som vi hoppas ska hjälpa till att visa på flickors utsatthet och uppmärksamma personer och organisationer som kämpar för flickors rättigheter, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige. 

Plan International Sveriges Flickapris går till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa – antingen i Sverige eller ute i världen. Juryn består av en rad starka namn som på olika sätt arbetar med mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Arbetet leds av Dona Hariri, jurist, moderator och styrelseledamot i Plan International Sveriges styrelse. I juryn ingår också bland andra Åsa Regnér, assisterande generalsekreterare i FN och vice chef för UN Women, Irena Pozar, chefredaktör för VeckoRevyn och krönikör i Expressen, Carl Björkman, Nordenchef på Bill and Melinda Gates Foundation, Hanna Gerdes, människorätts- och folkrättsjurist, Hala Mohammed, chef för engagemang och samverkan på RFSU samt Oscar Stege Unger, grundare och VD för Canucci och senior rådgivare på Wallenbergstiftelserna.

Nomineringsperioden startar i dag och pågår fram till och med den fjärde september. Alla är välkomna att via Plan International Sveriges hemsida nominera den person eller organisation som uppfyller kriterierna. Priset delas ut i Stockholm i samband med internationella flickdagen den 11 oktober.  

 Nominera här:www.plansverige.org/internationella-flickdagen-11-oktober