Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Skydd efter Boko Haram

100 kr

Skydd efter Boko Haram

100 kr

Miljoner barn och unga är i behov av mat, skydd och att komma tillbaka till skolan efter Boko Harams härjningar i norra Nigeria och områden i grannländerna Niger, Tchad och Kamerun. Förutom de akuta behoven av mat och en trygg plats, står en miljon barn utan skola. I konfliktdrabbade områden där allt vänts upp och ner ger utbildning hopp om framtiden och en trygghet i vardagen.

Skydd efter Boko Haram 100 kr