Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Skydda barn i katastrofer

200 kr

Skydda barn i katastrofer

200 kr

Visa en pappa i din närhet att han är viktig genom att ge en gåva som är livsviktig för någon annan. Världen drabbas av jordbävningar, extrem torka, svält, konflikter och krig som vänt upp och ner på barns liv. På fars dag kan du ge skydd, stöd, mat och skola till de miljoner barn och unga som utsatts för dessa katastrofer. Denna gåva bidrar till att plåstra om världen och ger barn hopp om framtiden igen!

Skydda barn i katastrofer 200 kr