Stoppa könsstympning

200 kr

Stoppa könsstympning

200 kr

Minst 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har blivit utsatta för könsstympning. Det är inte bara en kränkning av flickors rättigheter, det kan också leda till bland annat kronisk smärta, ångest och problem vid barnafödsel.  

Ditt bidrag går till Plan Internationals arbete för att stoppa könsstympning. Vi arbetar med att öka kunskapen och för att stärka flickors rättigheter, vi stöttar lokala organisationer och kämpar för att både nationella och internationella  beslutsfattare ska uppmärksamma och motarbeta könsstympning.