Stoppa könsstympning

200 kr

Varje år utsätts miljontals flickor under 15 år för könsstympning. Det är inte bara ett fruktansvärt brott mot flickors rättigheter att själva bestämma över sin kropp. Utan ofta leder ingreppet också till infektioner, infertilitet, livslång smärta, komplikationer vid förlossning och i värsta fall döden.

Ditt bidrag går till vårt arbete för att stoppa könsstympning: genom att utbilda och stärka flickor om deras rättigheter och arbeta attitydsförändrande i samhällena. Ditt bidrag behövs!