Förhindra barnäktenskap

250 kr

Barnäktenskap drabbar nästan 50 000 flickor varje dag. Barnäktenskap är idag ett av de främsta hindren för att flickor får gå klart skolan, då hon istället tvingas stanna hemma. Att gå ut grundskolan är avgörande för att en flicka ska kunna påverka sin framtid.