Stoppa barnäktenskap

350 kr

Stoppa barnäktenskap

350 kr

30 000 flickor gifts bort varje dag. Flickor som tvingas gifta sig riskerar att utsättas för våld, tvingas sluta skolan och föda barn medan de själva fortfarande är barn. Du gör det möjligt för Plan International att arbeta för att stoppa barnäktenskap – din gåva kan förändra liv.
Plan International arbetar brett för att motarbeta barnäktenskap. Vi påverkar beslutsfattare för att stärka lagar, utbildar flickor i deras rättigheter och försöker stoppa skadliga traditioner som får familjer att gifta bort sina döttrar. Dessutom informerar och arbetar vi med flickor och pojkar, kvinnor, män och olika ledare för att förändra beteenden och attityder.