Styrelse och ledning

Styrelsen för Plan International Sverige har sitt säte i Stockholm. Representanter från Plan International Sveriges ungdomsråd (PUR) sitter med som observatörer. Styrelsen arbetar helt ideellt.