Bli Planfadder

Öppettider Givarservice
Måndag–torsdag kl. 9–20, fredagar 9–16. Lunchstängt kl 12–13.

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150

Styrelse och ledning

Styrelsen för Plan International Sverige har sitt säte i Stockholm. Faddrar och Plan International Sveriges ungdomsråd (PUR) är representerade. Styrelsen arbetar helt ideellt.

Ordförande

Marianne Barner, styrelseordförande sedan 2013, styrelsemedlem sedan 2011, Senior advisor.

Marianne Barner kommer senast från IKEA Group där hon i rollen som senior rådgivare arbetat med hållbarhetsfrågor. Hon har varit ansvarig för IKEAs sociala initiativ som sedan 2005 samarbetat med UNICEF och Rädda Barnen för att tillgodose barns rättigheter och motverka barnarbete. Marianne Barner har tidigare arbetat på bland annat Arkigolv AB/Kasthall och Duka Butikerna AB.

Vice ordförande

Pär Lager, styrelsemedlem sedan 2013, vd Anthon B Nilsen Utbildning AB.

Pär Lager arbetar som vd för Anthon B Nilsen Utbildning AB. Pär Lager har en bred bakgrund inom kommunikation, utbildning, affärsutveckling samt ledarskap. Han har bland annat arbetat som vd för Berghs School of Communication och Talarforum AB. Tidigare har han också varit chef för affärsutveckling för Sifo Group såväl som chef för omvärldsanalys och strategi på AB Svenska Spel. Pär Lager har arbetat som politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet och har även omfattande erfarenhet från flertalet styrelseuppdrag.

Övriga ledamöter

Catharina Limmerfelt Wallster, styrelsemedlem sedan 2010, affärsutveckling ABB AB.

Catharina Limmerfelt Wallster arbetar som affärsutvecklare på ABB. Hon har mångårig erfarenhet från olika positioner inom produktledning, marknadsföring, försäljning samt utveckling i verkstadsindustri (ABB AB), IBM Svenska AB samt småföretag. Catharina är en mycket aktiv fadder i Plan och har deltagit i vid ett flertal fadderresor i Plans regi.

Ingalill Karlsson, styrelsemedlem sedan 2016, egenföretagare inom strategisk kommunikation.

Ingalill Karlsson har en lång bakgrund inom försäljning, marknadsföring och strategisk kommunikation. Ingalill Karlsson kommer senast från Inter IKEA Systems, med arbetsuppgifter inom strategisk kommunikation på global nivå vad gäller IKEA Concept, katalog och kultur.

Ulrika Cronenberg-Mossberg, styrelsemedlem sedan 2016, mångårig erfarenhet från UD med fokus på biståndsrelaterade frågor både på global och lokal nivå.

Ulrika har även arbetat som ambassadör och för den svenska FN-delegationen i New York med fokus på ekonomiska och sociala frågor. Ulrika har långvarig erfarenhet av att arbeta i, och med, Mellanöstern och Nordafrika såväl som Afrika och Östeuropa.

David Orlic, styrelsemedlem sedan 2016, vice VD och partner på kommunikationsbyrån Volontaire.

David har gedigen erfarenhet av att arbeta med kommunikation, opinionsbildning och förändringsarbete. David har även djup kompetens inom varumärkesstrategi, positionering och medierelationer.

Ungdomsobservatörer i styrelsen

Jennie Gustafsson, observatör från Plan International Sveriges Ungdomsråd, studerande.
Hannah Staxäng, observatör för Plan International Sveriges Ungdomsråd, studerande.

Ledning

Mariann Eriksson, Generalsekreterare

AKTUELLA UPPDRAG

  • Plan International National Directors Team
  • Styrelseordförande Plan Sverige Produktion & Försäljning AB

BAKGRUND

Med gedigen erfarenhet från både näringsliv och ideell sektor kommer Mariann senast från Världsnaturfonden WWF där hon arbetade som marknadsdirektör. Under hennes tio år på WWF har hon ansvarat för kommunikation, partnerskap och insamling riktat mot privatpersoner, företag och partners, såsom Sida och EU. Hon har jobbat med varumärkeskännedom, tillväxt och organisationsutveckling för företag som Assa Abloy, Pan Nordic Logistics och för flertalet företag i hennes konsultroll på GCI. Hon har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor, vilket har varit en röd tråd i hennes karriär. Mariann har en DIHR från Stockholms universitet.

Pia Stavås Meier, programchef

BAKGRUND
Har tidigare varit Plans regionchef för Latinamerika 2007-2010. Pia kommer närmast från rollen som internationell Programchef på Röda Korset. Innan Pia kom till Plan 2007, arbetade hon för det svenska Utrikesdepartementet i Stockholm, på svenska ambassaden i Bogotá, Colombia och på den svenska representation vid FN i Genève. Hon har även arbetat för UNHCR i El Salvador och i Colombia. Pia har en Masters of Law från Stockholms universitet.

Johan Bååthe, Insamlings- och kommunikationschef

BAKGRUND
Har många års erfarenhet som chef och konsult inom kommunikation, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Kommer närmast från kommunikationsbyrån Intellecta Corporate där han var senior kommunikationsrådgivare och försäljningschef. Arbetat med operativ biståndsverksamhet i Kenya och som styrelsemedlem i biståndsorganisationen AMREF Nordics.

Bertil Jungmar, verksamhetschef

BAKGRUND
Många års erfarenhet från finans och affärsutveckling som finansdirektör, managementkonsult och auktoriserad revisor i flera företag i varierande branscher såväl i Sverige som internationellt. Filosofie kandidatexamen inom redovisning och handelsrätt från Stockholms Universitet. Bertil har erfarenhet från ideell verksamhet från Scouterna.

Styrdokument

Plan Sveriges stadgar (pdf)
Plan Sveriges Styrelses Arbetsordning (pdf)
Rekrytering av Styrelseledamöter (pdf)
Plan Sveriges Stiftelseförordnande (pdf)
Global Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy (pdf)
Global Code of Conduct (pdf)