Sierra Leones unga vittnar om barnarbete, stigmatisering och ökat våld mot flickor.

 

Så har ebola påverkat mitt liv – 14 unga berättar