Det finns över 150 miljoner barn som lever med någon form av funktionsnedsättning, de flesta lever i låg- eller medelinkomstländer. De här barnen nekas ofta rätten till utbildning och osynliggörs av samhällena där de bor på grund av stigman och okunskap, vilket gör gruppen till en av de mest diskriminerade i världen. Därför arbetar Plan International för och med barnen så att de på ett bättre sätt ska inkluderas och få sina behov och rättigheter respekterade.