Skolor öppnar på nytt i eboladrabbade Guinea

Plan välkomnar nyheten och påpekar att behovet av stöd är stort för att kunna öppna...

Plan välkomnar nyheten och påpekar att behovet av stöd är stort för att kunna öppna skolorna på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Francis Sala-Diakanda, chef för Plan i Guinea, menar att nyöppnandet av skolor är ett viktigt steg för barnens utveckling.

– Ebolakrisen tvingade många skolor att stänga i de drabbade länderna. Resultatet har blivit att barnens skolgång påverkats negativt och deras behov av utbildning har inte mötts. Barn som inte går i skolan, liksom de som nu blivit föräldralösa, löper större risk att tvingas in i barnäktenskap eller andra former av övergrepp och utnyttjande såsom barnarbete.

Enligt officiella siffror (från WHO, 14 januari 2015) har 8 429 avlidit av ebola i Guinea, Sierra Leone och Liberia under den senaste epidemin. Dödstalen eskalerar inte längre, men tusentals barn har blivit föräldralösa, vilket också leder till att många barn inte har råd att betala skolavgiften nu när skolorna öppnar igen.

– Vi är inte många elever på plats idag, men jag är glad över att vara tillbaka i skolbänken, berättar Sayon Camara från Kissidougou, ett eboladrabbat område.

– Givet att så många barn förlorat nästan ett års skolgång behöver vi en strategi för att ta igen det som gått förlorat och för att ge rätt psykosocialt stöd till barnen, tillägger Francis Sala-Diakanda.

Mycket tyder på att Liberia öppnar sina skolor under februari, sex månader efter att de stängdes i september 2014. I Sierra Leone finns ännu inga planer på att öppna skolorna igen. Under tiden har Plan arbetat med att ta fram speciella radiosändningar till skolelever i Sierra Leone. I det arbetet ingår också att dela ut 22 500 radiomottagare till fattiga familjer som annars inte hade haft möjlighet att följa skolundervisningen på distans.