Ebolautbrottet i Guinea: Barn och unga måste skyddas

Barn i Guinea tvättar händer på en skolgård. Foto: Plan International.

Samtidigt som världen hanterar en pandemi konstaterar Guinea att det dödliga ebolaviruset är tillbaka. Utbrottet i Nzérékoréregionen klassas som en epidemi och Plan International mobiliserar för att snabbt kunna stödja barn och familjer som drabbas.

– Plan International var ledande i insatserna när de första ebolafallen rapporterades från Guéckedouregionen 2014. När sjukdomen nu blossat upp igen finns vi här för att stötta regeringen så att spridningen kan stoppas så snabbt som möjligt, säger Johnson Bien-Aimé, chef för Plan International i Guinea.

Minst fem personer har dött av ebola i Nzérékoré, i södra Guinea. Utbrottet som nu klassas som en epidemi startade efter en begravning i början av månaden.

– Det är avgörande att stöd sätts in direkt så att barnen klarar sig undan den nya vågen, kan fortsätta gå i skolan och få den vård de behöver, säger Johnson Bien-Aimé.

Barn och särskilt flickor och unga kvinnor drabbas ofta hårt i krisen. Under det förra stora ebolautbrottet i Västafrika förlorade tusentals barn en eller båda sina föräldrar och stängda skolor påverkade barnens utbildning under lång tid framöver. Samtidigt såg Plan International en kraftig ökning av sexuella övergrepp mot flickor och hur tusentals flickor ofrivilligt blev gravida och/eller bortgifta för att aldrig komma tillbaka till skolan igen

Det senaste året har Guineas ekonomi drabbats hårt av nedstängningar och reserestriktioner för att stoppa spridningen av covid-19. Ett ebolautbrott skulle förvärra situationen ytterligare och kasta landet in i en fördjupad kris. För att förebygga krävs att allt görs för att stoppa ebolasmittan, att skyddsnät för barn och unga stärks och att familjer får bättre möjligheter att försörja sig.

Plan Internationals arbete i Guinea

Sedan 1989 arbetar Plan International i Guinea för att barn ska få skydd, utbildning, sjukvård och möjligheter att försörja sig. Under ebolaepidemin var Plan International aktiva för att stoppa spridningen genom informationskampanjer och stöttade barn och unga som drabbats av våld, barnäktenskap eller barnarbete. Organisationen arbetar för att långsiktigt stärka lokalsamhällens motståndskraft för att kunna hantera epidemier, naturkatastrofer och andra kriser. Arbetet har anpassats efter covid-19-pandemin. För mer information eller intervjuer, kontakta pressansvarig Sofia Klemming Nordenskiöld: sofia.nordenskiold@plansverige.org eller tel: 0768-60 55 60