Malawi förbjuder barnäktenskap

Malawi har antagit en lag som förbjuder barnäktenskap och höjer minimiåldern för giftermål till arton år. En stor framgång i ett land där hälften av alla flickor gifter sig innan de blivit myndiga.

– Lagen har stor betydelse eftersom barnäktenskap är ett enormt problem. Det går inte att tala om utveckling i ett land där det samtidigt existerar skadliga sedvänjor som barnäktenskap, säger Sara Österlund, Plan Sveriges rådgivare för ungas sexuella och reproduktiva hälsa.

Malawi är ett av de länder i världen med högst andel barnäktenskap. Hälften av alla flickor gifter sig innan arton år och en av åtta gifter sig innan femton. Sedvänjan är djupt rotad i kulturen där det finns föreställningar om att flickor ska gifta sig så tidigt som möjligt för att maximera fertiliteten. Fattigdom spelar också in då många familjer gifter bort sina unga döttrar i utbyte för hemgift eller för att få en mun mindre att mätta.

Barnäktenskap hindrar inte bara flickor från att utbilda sig och utvecklas utan ökar också risken för dem att dö eller skadas till följd av tidiga graviditeter. Flickor som gifter sig löper även högre risk att råka ut för misshandel och sexuella övergrepp.

– Nu finns lagen på plats men för att minska barnäktenskap måste landet ta itu med de bakomliggande strukturer som diskriminerar flickor och hindrar dem från att utvecklas till fullvärdiga medborgare. Flickor och kvinnor kan inte få mer makt utan utbildning och här spelar barnäktenskap en stor roll, säger Sara Österlund.

En annan skadlig sedvänja som måste upphöra är de initiationsriter som många unga flickor tvingas att genomgå i puberteten. I vissa delar av Malawi finns traditioner där flickor som når puberteten tvingas ta emot besök av en man som ska förbereda dem för äktenskap.

Plan arbetar för att utrota barnäktenskap och skadliga initiationsriter i Malawi genom att mobilisera samhällen, familjer, flickor och pojkar runt kärnfrågor som rätten till utbildning och att vänta med äktenskap och graviditet tills efter 18. Plan och partnerorganisationer arbetar också med att se till att flickor och pojkar får tillgång till sexualundervisning samt till preventivmedel och åldersanpassad sexuell och reproduktiv rådgivning och hälsovård. Vidare arbetar Plan med att minska diskrimineringen av unga mammor och se till att de får gå tillbaka till skolan och avsluta sin utbildning.