Plan fördömer dödsmisshandeln av en skolpojke i Egypten

I helgen blev det känt att en lärare i Kairo misshandlat en tolvårig pojke så våldsamt att han senare avled av sina skador.

– Det är chockerande och oacceptabelt att sådana brutala övergrepp mot barn sker år 2015. Detta måste genast utredas av en oberoende instans och förövaren ställas till svars för brottet som begåtts, säger Anna Hägg-Sjöquist.

Plan arbetar för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn i skolan. Lärares våld mot elever och våld mellan elever är en stor anledning till att barn slutar i skolan världen över. För att minska våld i skolan arbetar Plan förebyggande med kampanjer riktade mot skolor och utbildning av lärare och socialarbetare. Plan har också varit med och byggt upp barnskyddskommitéer som är den mekanism den egyptiska regeringen har instiftat för att skydda barn från våld och övergrepp.