Plan välkomnar regeringens nya satsning på sexuell och reproduktiv hälsa i Afrika

Igår meddelade biståndsminister Isabella Lövin att regeringen satsar 350 miljoner kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan i Afrika söder om Sahara. Plan uppskattar särskilt regeringens fokus på flickors speciella utsatthet och behov.

Igår meddelade biståndsminister Isabella Lövin att regeringen satsar 350 miljoner kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan i Afrika söder om Sahara. Plan uppskattar särskilt regeringens fokus på flickors speciella utsatthet och behov.

”Det kanske kan tyckas konstigt att prata om barns sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter men faktum är att några av de mest omfattande kränkningarna drabbar just barn”, säger Sara Österlund på Plan.

Exempelvis uppskattas att omkring tre miljoner flickor mellan 0-15 år årligen utsätts för könsstympning och varje år ingår dessutom 14 miljoner flickor barnäktenskap. Båda dessa skadliga sedvänjor har enorma konsekvenser för flickornas sexuella och reproduktiva hälsa. Inte minst då barnäktenskap leder till alltför tidiga graviditeter, i en ålder då kroppen inte är färdigutvecklad. Något som i sin tur får allvarliga komplikationer och inte sällan leder till döden.

I Expressen lyfter Isabella Lövin särskild det faktum att det i Afrika söder om Sahara dagligen dör över 400 kvinnor som följd av förlossningskomplikationer. Vad som inte riktigt framgår i artikeln är att det i många fall inte rör sig om kvinnor utan flickor. Graviditet och förlossning är till och med den ledande dödsorsaken bland flickor i åldern 15-19 år i regionen. Enligt FN-beräkningar kommer antalet flickor under 15 som föder barn i denna region dessutom närmast fördubblas fram till 2030. Detta är emellertid en uppskattning eftersom statistik vad gäller reproduktiv hälsa och mödradödlighet bara samlas in för åldersspannet 15-49 år.

Plan har program i bland annat Malawi, Zambia och Etiopien som syftar till att minska antalet tonårsgraviditeter och sätta stopp för skadliga sedvänjor. Behoven är enorma och det blir inte bättre av att barn och ungas sexuella och reproduktiva rättigheter är en mycket känslig fråga, inte minst på politisk nivå.

”Därför är det särskilt välkommet att den svenska regeringen uttryckligen står upp för, satsar på och bevakar att dessa rättigheter uppfylls”, säger Sara Österlund på Plan.