Stora risker för barn i Nepal under regnperioden

​Barn som efter jordbävningarna saknar rent vatten och ordentliga bostäder löper stor risk att drabbas av diarré och lunginflammation under den pågående monsunperioden. Dessutom kan den humanitära insatsen bromsas till följd av jordskred eller översvämningar som kan blockera vägar i de mest isolerade bergsområdena.

Barn som efter jordbävningarna saknar rent vatten och ordentliga bostäder löper stor risk att drabbas av diarré och lunginflammation under den pågående monsunperioden. Dessutom kan den humanitära insatsen bromsas till följd av jordskred eller översvämningar som kan blockera vägar i de mest isolerade bergsområdena. Plan delar ut mat, presenningar och filtar till drabbade familjer.

Dolakha, Nepal. Normalt omkommer 400 personer i Nepal varje regnperiod. Människor är vana att förbereda sig för regnen genom att säkra sina hus och bunkra upp med mat ifall vägar blockeras av jordskred. Men i år är utgångsläget betydligt värre än vanligt efter de två kraftiga jordbävningarna som drabbat landet under våren. Många barn är fortfarande traumatiserade och oroar sig över vad som kommer hända under regnperioden

– Mina föräldrar och jag höll på att reparera taket inför monsunen när den första jordbävningen slog till. Vårt hus förstördes helt, berättar Rajip*, tio år, som bor i byn Sundrawati i Dolakha, ett isolerat bergsdistrikt som drabbats hårt av jordbävningarna.

– Nära vårt hus har det skett jordskred efter jordbävningen. Jag är rädd för vad som kommer att hända när det börjar regna, berättar han.

Hjälp akuta behov

Plan hjälper människor att förbereda sig för monsunperioden genom att dela ut tältmaterial, filtar, mat, vattenreningskit och hygienpaket i fyra av de jordbävningsdrabbade områdena. 

– Vi befinner oss mitt i en stor humanitär insats och arbetet riskerar att bromsas av regnperioden om vägarna blockeras av jordskred och översvämningar. Därför bygger vi upp lokala lager i isolerade områden och försöker distribuera så mycket som möjligt innan det börjar regna allt för mycket, säger Mattias Bryneson, chef för Plan i Nepal.

I katastrofer är det oftast barnen som är mest känsliga för sjukdomsutbrott, särskilt vid låga temperaturer och dåliga sanitära förhållanden.

– Vi hoppas att monsunen inte för med sig ännu en katastrof, men de barn som nu lever utan tillgång till rent vatten eller har tak över huvudet riskerar att drabbas av diarré, förkylningar och lunginflammation, säger Bryneson.

Se en intervju med Mattias Brynesson här!

Stöd till barn som är traumatiserade

Barn och unga kämpar också med psykisk stress efter jordbävningarna och efterskalven. Över en miljon barn har fått sina skolor förstörda. Plan har satt upp tillfälliga skolbyggnader i flera av de drabbade områdena så att barn kan återuppta sina studier så snart som möjligt.

Sextonåriga Niva* i byn Sundrawati är en av dem som kunnat börja i skolan igen efter nära två månaders uppehåll.

– Jag är inte rädd för jordbävningar, men jag oroar mig för jordskred nu när regnet kommer. Vi bor i ett skjul av presenningar och trä och har försökt göra så det ska hålla i tre månader. Vi har ett dräneringssystem, men jag är rädd att träden ska falla över oss, säger Niva.

Tolvåriga Nikhi* har kommit till en av Plans tillfälliga skolor i Suspachemawati. Han är glad att se att alla hans vänner mår bra, men oroar sig för framtiden.

– Tidigare ville jag bli ingenjör när jag blir stor. Men nu blir jag ledsen när jag tänker på framtiden. Med alla jordbävningar och efterskalv känns det som att jag kommer att dö.

Förutom skolbyggnader sätter Plan upp så kallade barnsäkra platser där barn kan leka och prata med utbildade volontärer om det trauma de varit med om. Det är viktigt att barn som drabbats av katastrofer får information om hur de och deras familjer kan få stöd under den akuta fasen och återuppbyggnadsarbetet längre fram.

Så kan du stödja barnen i Nepal

  • SMS:a JORDBÄVNING till 72910 så skänker du 100 kr
  • Ge en gåva direkt med ditt betalkort
  • Sätt in ett bidrag på Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen ”jordbävning”

*Barnens namn har ändrats för att skydda deras identiteter.