De är Finalisterna till plan international Sveriges flickapris 2023

Finalisterna

Från de över 60 nomineringar till Plan International Sveriges Flickapris har fem finalister utsetts: Ungarelationer.se, FC Rosengård, Mathilda Hofling, Ungdomsjouren Tigerlilja och MENSEN – forum för menstruation. Priset delas ut till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Priset delas ut den 2 oktober.

Under nomineringsperioden som pågick från 7 augusti till 3 september fick barnrättsorganisationen Plan International Sverige in 63 nomineringar som uppfyllde kriterierna. Efter noggrant övervägande återstår nu fem finalister.

– Flickors rättigheter behöver stärkas i såväl Sverige som resten av världen. Ingen flicka ska tvingas gifta sig, tas ur skolan, utsättas för våld och sexuella övergrepp, eller begränsas på grund av skadliga normer och värderingar. Vi hoppas att Flickapriset ska sätta ljuset på de utmaningar flickor möter, och lyfta alla fantastiska krafter som kämpar för att förändra flickors framtid, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Ungarelationer.se är en webbsida som drivs av insamlingsstiftelsen 1000 möjligheter. Genom att erbjuda en plattform för stöd och kunskapsutbyte motverkar de våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga vända sig, oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt eller utsätter någon. I chatten svarar specialistutbildade volontärer som lyssnar, stöttar, peppar och hjälper.

FC Rosengård är fotbollsföreningen i Malmö som såg en ond cirkel där tjejerna slutade spela fotboll tidigt. Flickorna saknade kvinnliga förebilder på planen, och vissa föräldrar vågade inte släppa iväg sina flickor om det bara var manliga tränare. Genom en ledarskapsutbildning för kvinnor och ickebinära inspirerad av en Sydafrikansk metod har föreningen skapat en trygg och inspirerande miljö som främjar flickors deltagande inom fotbollen och ökat antalet flickor på planen med 300%.

Mathilda Hofling är en eldsjäl från Västerås som kämpar mot grooming, sexuellt våld och för flickors rätt till bra vård och välmående. Mathilda har själv varit utsatt för grooming och övergrepp som ung, och kämpar nu för att ingen ska vara med om det hon har behövt utstå. Mathilda sprider kunskap genom hennes bok, föreläsningar och framträdanden i tv och radio. Hennes engagemang och outtröttliga arbete stöttar, stärker och hjälper flickor och kvinnor utsatta för kommersiell sexuell exploatering.

Ungdomsjouren Tigerlilja i Varberg har stöttat och stärkt unga, oavsett könsidentitet sedan 2012. De erbjuder stödverksamhet i form av en anonym stödchatt och bedriver ett utåtriktat våldsförebyggande arbete mot grund- och gymnasieskolor i Halland. Ungdomsjouren Tigerlilja kämpar hårt för ett jämställt samhälle fritt från våld.

MENSEN – forum för menstruation är en organisation som genom innovativa metoder normaliserar menstruation och belyser dess påverkan på flickor och det svenska samhället. De uppmärksammar mensrelaterade frågor som en självklar del av jämställdhetsarbetet och arbetar bland annat för att skolan ska vara en plats där alla har samma möjligheter och ingen hålls tillbaka av mensfattigdom eller tabu.

Nu arbetar juryn för att identifiera vinnaren. Juryn består bland annat av Annie Lööf, Dona Hariri och Irena Pozar.

– Ska vi nå ett jämställt samhälle på riktigt så krävs att både flickor och pojkar får växa upp i trygghet och frihet. För att nå det krävs förebilder som visar vägen och jag är stolt över att få möjlighet att lyfta dessa krafter, säger Annie Lööf fd. partiledare för Centerpartiet.

Prisutdelningen kommer ledas av Clara Henry den 2 oktober på Hotel At Six i Stockholm.