Flyktingkatastrofen i Europa: EU måste agera

​Vi gläds över det engagemang och den solidaritet som Sveriges och Europas medborgare visar människor som tvingas fly från krig och katastrofer. Samtidigt oroar vi oss över hur barn drabbas av den pågående flyktingkatastrofen.

Vi gläds över det engagemang och den solidaritet som Sveriges och Europas medborgare visar människor som tvingas fly från krig och katastrofer. Samtidigt oroar vi oss över hur barn drabbas av den pågående flyktingkatastrofen. 

När striderna i norra Syrien intensifierades flydde elvaåriga Nada och hennes mamma för sina liv till Egypten. Nadas pappa kunde inte följa med men lovade att komma så fort han kunde.

– Men han kommer aldrig, säger Nada tyst.

Nada är blek och undernärd eftersom hennes mamma inte har råd med mat. Nu försöker hon hantera vardagen i ett nytt land, långt från familj, kompisar och skola.

Barn på flykt är särskilt utsatta och behöver skydd och stöd. Alla barn omfattas av FN:s barnkonvention och även barn på flykt har rätt till skola, hälsovård, mat, skydd och att göra sin röst hörd. Med snabba insatser från omvärlden lindrar vi barns lidande och ökar möjligheterna för dem att återhämta sig.

Vi uppmanar därför EU:s ledare att agera NU för att ge skydd och stöd till de barn som tvingas fly.

Idag är 60 miljoner människor på flykt i världen. Av dem är hälften barn. Det är viktigt att komma ihåg att nästan nio av tio flyktingar är antingen internflyktingar eller har flytt till länder nära sitt hemland (som oftast är utvecklingsländer) där insatserna på plats ofta är otillräckliga och underfinansierade.

Plan International arbetar för att ge barn på flykt skydd och tillgodose deras behov i bland annat Egypten (flyktingar från Syrien), Kamerun (flyktingar från Nigeria och Centralafrikanska Republiken), Tanzania och Rwanda (flyktingar från Burundi), Etiopien och Uganda (flyktingar från Sydsudan), Centralafrikanska Republiken och Colombia.

Vill du stödja vårt arbete? Bli Katastroffadder så bidrar du långsiktigt till vår fond där vi ser till att pengarna används i konflikter och katastrofer där barn behöver dem mest.

Plan International har för närvarande inte verksamhet i Europa och hänvisar dig som vill engagera dig eller bidra till det arbetet att göra det genom Röda korset.