Humanitär kris för burundiska barn på flykt

Tusentals burundier som flytt oroligheter i hemlandet befinner sig just nu på flykt i grannlandet Tanzania. Majoriteten är barn, ofta med traumatiska upplevelser i bagaget.

Tusentals burundier som flytt oroligheter i hemlandet befinner sig just nu på flykt i grannlandet Tanzania. Majoriteten är barn, ofta med traumatiska upplevelser i bagaget.

Svenska Agnes Björn leder Plan Internationals insatser på plats i UNHCR:s flyktingläger Nyarugusu i nordvästra Tanzania. Ett läger byggt för 50 000 personer men som nu hyser närmare 160 000 flyktingar.

– Barn utgör 60 procent av flyktingarna här, säger Agnes Björn. Vår viktigaste uppgift är att se till att deras behov blir tillgodosedda, framförallt de barn som flytt själva eller separerats från sina föräldrar.

I snitt 250 personer anländer till det redan överbefolkade lägret varje dag, och förra veckan drabbades man dessutom av stora översvämningar som förvandlade Nyarugusu till en lerpöl.

Nu väntar regnsäsongen, som förväntas bli den värsta på trettio år i Tanzania.

– Det kan få katastrofala följder för Nyarugusus invånare, speciellt för barnen, säger Agnes Björn, som pekar ut risken för kolerasmitta som en av de största farorna.

Ensam på flykt

Över tre tusen barn som anlänt till lägret har kommit ensamma eller tillsammans med andra barn. Många berättar att de hotats, separerats från sina föräldrar, blivit bortförda mot sin vilja eller utnyttjats sexuellt, antingen i hemlandet eller under flykten.

Plan International har satt upp barnsäkra platser där barnen kan leka, lära och få stöd att bearbeta sina upplevelser. Organisationen tränar även lärare och stöttar särskilt utsatta grupper av barn, bland annat flickor som riskerar att utsättas för könsbaserat våld.

Organisationens finansiering för insatserna löper dock ut i december och redan nu är verksamheten underfinansierad.

– Vi söker desperat efter medel för att kunna upprätthålla vår verksamhet, säger Plan Internationals landchef i Tanzania Jorgen Haldorsen.

Tyst kris långt från Europa

Våldsamheterna i Burundi har pågått sedan i våras och närmare 200 000 ur befolkningen har flytt till grannländerna Tanzania, Uganda, Rwanda, Kongo och Zambia. Situationen börjar bli alarmerande för de närmare hälften av flyktingarna som befinner sig i det överbefolkade lägret Nyarugusu i Tanzania. Trots det akuta läget har medias rapportering varit begränsad.

– Överbefolkade läger och knappa resurser kommer få fler unga att försöka sig på en flykt till länder längre bort än de närmsta grannländerna, tror Roland Angerer, Plan Internationals regionchef för östra och södra Afrika.