Unga höjer rösten för de nya globala utvecklingsmålen

Idag och i helgen samlas världens ledare i New York för att anta nya mål för global utveckling. 16-åriga Luiza från Brasilien, som är på plats, tycker det är extra viktigt att lyfta flickors globala situation.

Idag och i helgen samlas världens ledare i New York för att anta nya mål för global utveckling. 16-åriga Luiza från Brasilien, som är på plats, tycker det är extra viktigt att lyfta flickors globala situation.

Fler än 150 statschefer förväntas delta i FN:s konferens och anta de nya globala utvecklingsmålen. Målen tar vid efter millenniemålen, för att fullfölja vad de ännu inte uppnått men också för att adressera nya utmaningar. Agendan med totalt 17 nya mål är ambitiös och omfattar alla världens länder på områden som miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter. Plan International har arbetat för att påverka agendan – främst inom områden som rör flickors rättigheter, utbildning, barns deltagande och våld mot barn. Och barn och unga får stort utrymme i agendan – 19 av de 169 delmålen nämner uttryckligen barn. Barn och unga finns dessutom med som delar av målgruppen i många av de andra delmålen. Mål 5 lyfter särskilt flickor rättigheter och att stärka jämställdheten.

16-åriga Luiza, som på nära håll upplevt våld mot flickor, tycker att det här målet är extra viktigt.

– I Rio de Janeiro, där jag bor, är livet hårt för flickor. För några dagar sedan mördades en flicka på min gata. Kroppen dumpades i en sopsäck i närheten. Min kusin har blivit våldtagen och själv har jag blivit rånad flera gånger.

Med stöd från Plan International har Luiza drivit kampanjer för att stoppa våldet mot flickor och se till att flickors rättigheter får en tydlig plats bland de nya utvecklingsmålen.

Luiza kommer tillsammans med åtta andra flickor från Plan Internationals verksamhet runt om i världen att delta på helgens FN-möte och lyfta flickors utsatthet inför världens ledare. Hemma i Brasilien väntar sedan mer att göra.

– Utbildningen vi får i skolorna är så dålig. Jag vill förändra allt. De flesta flickor får ingen utbildning alls och det får flera allvarliga effekter, bland annat ökat antal tonårsgraviditeter, säger Luiza.

Vill du veta mer om de nya globala målen? På globalamålen.se kan du läsa mer.