Ny rapport från Plan International: Våld och bristande makt hindrar flickors utveckling

Inför Internationella flickdagen, den 11 oktober, släpper Plan International rapporten – ”State of the World’s Girls report – The Unfinished Business of Girl’s Rights.”

Inför Internationella flickdagen, den 11 oktober, släpper Plan International rapporten – ”State of the World’s Girls report – The Unfinished Business of Girl’s Rights.”

Plan International har intervjuat fler än 4 000 flickor mellan 15 och 19 år i Ecuador, Nicaragua, Pakistan och Zimbabwe. Den fråga som engagerade flest flickor var rädslan att bli utsatta för våld. En välgrundad fruktan då flickor riskerar att bli utsatta för våld i skolan, ute i samhället och till och med hemma i sin egen familj.

Bara en dryg tredjedel av de intervjuade flickorna upplever att de har samma möjligheter som jämnåriga pojkar. Lika många säger att de inte blir lyssnade på och deras åsikter inte värderas lika högt. Även om majoriteten av dem upplever sig ha större möjligheter att forma sina liv än vad deras mödrar hade.

Flickorna vill bli lyssnade på! De vill ha mer information om vilka rättigheter de har och hur de kan undvika graviditet och tidiga äktenskap. De vill att myndigheter och politiker ska ta deras problem på allvar, att det våld och de sexuella trakasserier de möter – inte minst i skolan – ska rapporteras och att förövarna ska straffas. Flera av flickorna uttrycker dock att de saknar tillit och stöd från omgivningen samtidigt som de saknar nödvändigt självförtroende för att kunna kräva sina rättigheter.

Att vi i denna rapport uppmärksammar flickors situation betyder inte att det inte finns stora utmaningar också för pojkar. Men, som den västafrikanske aktivisten Chemor Bah, skriver i kapitlet ”What about the boys?”, de hinder som sätter stopp för flickors utveckling är fortfarande långt större än de hinder pojkar möter. Han menar till och med att flickors rätt till utbildning är vår tids stora fråga när det gäller medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Inom Plan International är vi övertygade om att flickor – om de bara ges chansen – har mycket att bidra med. Vi är därför glada för att FN:s nya globala mål innehåller tydliga skrivningar om flickor och flickors rättigheter.