Fem viktiga händelser under året som gick

När 2015 drar sig mot sitt slut tittar vi tillbaka på fem viktiga händelser under året som har påverkat och kommer att fortsätta influera barn och unga världen över.

När 2015 drar sig mot sitt slut tittar vi tillbaka på fem viktiga händelser under året som har påverkat och kommer att fortsätta influera barn och unga världen över.

Hållbarhetsmålen stärker barns rättigheter

De nya hållbarhetsmål som antogs av 193 FN-stater i september ersätter milleniemålen vid årsskiftet. Sedan 2011 har Plan International varit involverad i arbetet med de nya hållbarhetsmålen för att säkerställa att de speglar barns rättigheter. Det arbetet gav resultat och de nya hållbarhetsmålen innehåller många av våra prioriterade frågor: att stoppa barnäktenskap, ungas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, att alla barn ska kunna gå i trygga skolor och att stoppa våld mot barn.

Inga fler barnäktenskap i Guatemala

Den 5 november, efter tre års påverkansarbete från Plan International i nära samarbete med lokala civilsamhällesorganisationer, antogs en ny lag i Guatemala som förbjuder barnäktenskap. Den tidigare lagen tillät flickor att ingå äktenskap vid 14 års ålder och pojkar vid 16 års ålder. Mellan 2009 och 2013 gifte sig över 80 000 flickor under 18 år.

Sierra Leone deklarerades fritt från ebola

Under ett och ett halvt år krävde ebolaepidemin nära 4 000 liv i Sierra Leone innan landet deklarerades fritt från ebola den 7 november.

Sedan epidemin startade har Plan International arbetat med unga med informationskampanjer för att höja kunskapen om hur viruset sprider sig och hur man bäst skyddar sig från att bli smittad. Barn och unga har spelat en avgörande roll för att stoppa ebolaepidemin. Genom budskap i radio, sms och sociala medier har unga volontärer informerat om smittspridningen och motverkat stigman.

Plan International driver ett återhämtningsprojekt i Sierra Leone för att ge drabbade barn och unga psykosocialt stöd och hitta fosterfamiljer åt föräldralösa barn. En del av projektet handlar om att ungdomar själva dokumenterar sin egen och andra barns och ungas situation i spåren av ebola. Läs mer om situationen för unga här.

FN:s Internationella flickdag firades över hela världen

Den 11 oktober infaller Internationella flickdagen, en dag som ska uppmärksamma och göra flickors situation och rättigheter mer synliga och hjälpa till att nå FN:s hållbarhetsmål. I samband med firandet släppte Plan International rapporten ”State of the World’s Girls report – The Unfinished Business of Girl’s Rights.” Ladda ner rapporten här.

Vägen tillbaka till skolan efter jordbävningen i Nepal

Den 25 april drabbades Nepal av en jordbävning som mätte 7,8 på Richterskalan och följdes av flera efterskalv. Nära 9 000 människor förlorade sina liv i jordbävningen som också orsakade omfattande skador på byggnader, hem och infrastruktur. Omkring en miljon barn hade inte längre någon skola att gå i.

Plan hade tidigt personal på plats och beslöt att omedelbart expandera sin verksamhet till tre av de mest drabbade distrikten Dolakha, Sindahupalchowk och Kavre.

Plan International har byggt temporära skolor där barn kan fortsätta sin skolgång medan riktiga skolor byggs upp på nytt. Men många av barnen bor på isolerade platser där det är svårt att ta sig till de nya skolbyggnaderna. Därför utbildade Plan International 46 volontärer att ge 1 700 barn i utsatta områden utbildning hemma istället.

Av de skolor som fick mindre skador har Plan International reparerat 19 stycken och de är åter i bruk.