Plan International medverkar i Musikhjälpen för att uppmärksamma hur barn påverkas av klimatet

De senaste fem åren har över 100 miljoner människor drabbats av olika typer av naturkatastrofer. 875 miljoner barn bor i områden som löper en stor risk för att drabbas av naturkatastrofer. Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige, kommer till Musikhjälpens bur i Linköping för att prata om vikten av att involvera barn i arbetet för att minska risker vid katastrofer.

De senaste fem åren har över 100 miljoner människor drabbats av olika typer av naturkatastrofer. Ungefär hälften av dem är barn. 875 miljoner barn bor i områden som löper en stor risk för att drabbas av naturkatastrofer. Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige, kommer till Musikhjälpens bur i Linköping för att prata om vikten av att involvera barn i arbetet för att minska risker vid katastrofer.

Årets tema för Musikhjälpen handlar om hur klimatet påverkar människors levnadsvillkor och vad som måste göras för att klimatanpassa samhällen och förebygga det ökade antalet naturkatastrofer.

“Vi tycker att det är fantastiskt att Musikhjälpen lyfter fram vikten av att arbeta med katastrofförebyggande aktiviteter vilket räddar både liv och resurser. Naturkatastroferna, som ökat på grund av klimatförändringarna drabbar miljontals barn och vuxna i hela världen”, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

Väderfenomenet El Niño medför oerhört allvarliga konsekvenser i stora delar av världen i år. Nyligen drabbades Filippinerna av en ännu en kraftig tyfon och i stora delar av Afrika och Asien, i nuläget svårast i Etiopien samt Östtimor, pågår svår torka.

Klimatavtalet får avgörande betydelse

“Det nya klimatavtalet som slöts i Paris förra veckan är ett enormt genombrott och betyder att även om vi kommer att få se flera storskaliga katastrofer, så kommer vi ha mer resurser att arbeta förebyggande och lindra konsekvenserna av dessa över tid”, säger Agnes Björn. Plan International arbetar för att minska riskerna vid katastrofer i fler än 30 länder. Ett av våra program heter “Safe schools” och involverar över 1,5 miljoner skolbarn i tusentals skolor i Afrika, Asien och Latinamerika. Även lärare, rektorer och föräldrar deltar. I programmet lär sig barnen att själva analysera vilka olika faror de har i sin omgivning och gör sedan en plan för att bli bättre förberedda innan katastrofen sker och för att kunna minska riskerna för exempelvis en översvämning. 

Utbildning ger resultat

“Genom att aktivt arbeta för att minska riskerna och stärka beredskapen ser vi att antalet barn som riskerar att dö eller skadas vid en katastrof minskar. I Filippinerna har vi utbildat barn i hur de ska agera i händelse av en tyfon och där såg vi förra tyfonsäsongen att evakueringar gick väldigt smidigt plus att barnen hade med sig ryggsäckar med utrustning som till exempel ficklampor och rent vatten”, säger Agnes Björn.

I Kambodja gör skolorna regelbundna katastrofövningar så att barnen vet vad de ska göra om det sker en översvämning eller en jordbävning. I El Salvador har Plan utbildat skolbarn i hur man ger första hjälpen och stabiliserar krosskador inför bortforslande på bår. I Thailand har barn som bor i ett område som har hög risk för översvämningar fått lära sig att flyta och simma för att skapa en högre beredskap. När katastrofen är ett faktum försöker Plan International att utgå från barnens behov i våra akuta hjälpinsatser: “Det är viktigt att man pratar med barnen om deras behov och inte endast ser dem som offer utan även att barnen har kapacitet att meningsfullt delta i återuppbyggnaden av sitt samhälle”, säger Agnes Björn.

Agnes Björn medverkar i Musikhjälpen onsdag den 16 december klockan 12.30 i P3 och SVT Play.