Musikhjälpen åker med Plan International till Etiopien

Tina Mehrafzoon årets resande reporter för Musikhjälpen
Tina Mehrafzoon årets resande reporter för Musikhjälpen

Temat för årets Musikhjälpen, som sänds från Stortorget i Växjö mellan den 11-17 december, är ”Ingen ska behöva dö av hunger”. Tillsammans med årets resande reporter, musikjournalisten och programledaren Tina Mehrafzoon, reser barnrättsorganisationen Plan International till Etiopien för att rapportera om konsekvenserna av mångåriga konflikter och klimatförändringar – och om arbetet för att stödja barn och familjer som tvingas gå hungriga.

Just nu pågår den värsta hungerkrisen i modern tid – över 700 miljoner människor är drabbade, och mer än 35 miljoner barn under fem år lider av den allvarligaste formen av undernäring. Etiopien, som ligger i nordöstra Afrika, är hårt drabbat av hunger. Tina och Plan International inleder resan till Addis Abeba, Etiopiens huvudstad och fortsätter därefter till Yabelo, där Plan International bedriver verksamhet.

  Med den ökade hungern världen över är årets tema för Musikhjälpen helt rätt i tiden. Hungerkatastrofer sker ofta i tystnad och utanför medias och allmänhetens uppmärksamhet och det är därför viktigt att det nu ges mer utrymme. På flera platser där vi verkar ser vi hur barn och deras familjer drabbas hårt. Det är svårt att föreställa sig hur det är att alltid vara hungrig eller att aldrig kunna ge sina barn den mat de vill ha och behöver. Vi är stolta över att kunna bidra till Musikhjälpen och hoppas att det blir ännu ett rekordår i insamlade pengar. Alla behövs!, säger Charity Meijer, humanitär chef Plan International Sverig

  Trots god ekonomisk utveckling under 2000-talet är Etiopien fortfarande ett av världens fattigaste. Landet är beroende av jordbruk, men klimatförändringarna bidrar till ökade perioder av torka, vilket tillsammans med uteblivna regnperioder slår hårt mot de som lever i småskaliga jordbruk – skördar förstörs, boskapen dör och familjer tvingas lämna sina hem. Även stigande priser på gödningsmedel och drivmedel är faktorer som ytterligare påverkar de småskaliga jordbruken. Detta leder till stor mat- och vattenbrist i flera delar i landet, och många barn tvingas gå hungriga och riskerar drabbas av undernäring.

  De olika kriserna har dessutom lett till att många människor befinner sig på flykt inom landet och att det saknas tillgång till grundläggande samhällsfunktioner på landsbygden som exempelvis vatten- och matförsörjning och tillgång till utbildning.

  Plan Internationals arbete i Etiopien

  Plan International verkar i Etiopien med målet att främja barns rättigheter. Eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Vi arbetar också med att hantera konsekvenserna av konflikter och klimatförändringar, så som torka och översvämningar. Med vår långa erfarenhet fokuserar vi särskilt på att stödja barn som lider av undernäring och deras föräldrar. I regionen genomför vi åtgärder för att hjälpa familjer och barn att möta utmaningarna som matbrist, hunger och undernäring innebär.

  Barn riskerar livslånga konsekvenser 

  Om ett barn drabbas av undernäring under sina fem första år kan det få konsekvenser för resten av livet. Dels är det svårt att återhämta förlorad utveckling, dels kan det orsaka permanenta skador i barns hjärnor som kan leda till mentala funktionsnedsättningar med inlärningssvårigheter samt hämmad kreativitet och initiativförmåga.  

  Barnäktenskap ökar i antal

  I Etiopien har barnäktenskapen ökat med 50 procent på ett år. En starkt bidragande orsak är att familjer tvingas till desperata åtgärder för att överleva i hungerkriser. Om familjer inte har råd att försörja alla kan, att gifta bort sin dotter, ses som en lösning för att få en mindre mun att mätta. Barnäktenskap ökar i krissituationer, vilket för med sig ökad risk för tidiga graviditeter, våld och psykisk ohälsa.  

  Barn tvingas arbeta istället för att gå i skolan

  Vid hungerkriser ökar antalet barn som tvingas till barnarbete. De minskade möjligheterna att skaffa mat är en av huvudorsakerna för föräldrar att skicka sina barn och arbeta och att barnens inkomster används till mat. Flickor får ofta jobba mest och hårdast, och är de som tvingas gå långa sträckor för att exempelvis hämta vatten. Att gå långa sträckor för att leta efter mat och vatten utgör dessutom en fara då de löper större risk att utsättas för våld eller övergrepp.

  Om Musikhjälpen Musikhjälpen är ett evenemang som sprider kunskap om och samlar in pengar till en undanskymd mänsklig katastrof. Tre programledare sänder radio och tv dygnet runt i 144 timmar. Under tiden får de besök av artister och andra gäster som engagerar sig. Insamlingen bygger bland annat på publikens låtönskningar som också utgör all musik som spelas i programmet.