Västafrika förklaras fritt från ebola

Västafrika förklaras nu fritt från ebola efter att inga nya fall av sjukdomen har registrerats i Liberia på 42 dagar. Sierra Leone och Guinea förklarades fria från ebola i november och december.

Västafrika förklaras nu fritt från ebola efter att inga nya fall av sjukdomen har registrerats i Liberia på 42 dagar. Sierra Leone och Guinea förklarades ebolafria i november och december.

Över 11 300 har dött av ebola i Västafrika

Sedan starten av ebolaepidemin i februari 2014 har över 28 500 smittats och antal dödsfall är över 11 300, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Nu är det första gången Guinea, Sierra Leone och Liberia samtidigt förklarats ebolafria.

– Vi hoppas innerligt att epidemin är nu bekämpad, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige. Flera av länderna har tidigare förklarats ebolafria men då har smittan kommit tillbaka i mindre utsträckning. Nu är däremot sannolikheten större att smittan verkligen är bekämpad eftersom alla tre länder är ebolafria samtidigt.

Epidemin har slagit hårt mot barn och unga

19 300 barn har förlorat en eller båda föräldrarna i ebolautbrottet. Ytterligare tiotusentals barn drabbats direkt eller indirekt. Många av Plan Internationals insatser har riktats mot just barn och unga för att ge dem skydd, psykosocialt stöd, se till att de kan återgå till skola samt för att förbättra saniteten i skolor och på lokala hälsocenter.

Plan International har även haft stort fokus på informationskampanjer som bidragit till att minska smittspridning och hjälpt lokalsamhällen att själva vidta förebyggande åtgärder.

Lång väg tillbaka för drabbade barn

Under återhämtningsfasen kvarstår stora utmaningar för de tre länderna och läget är fortfarande svårt för de många barn och unga som drabbats av ebola.

– Ebolautbrottet har påverkat länderna oerhört och återhämtningfasen kommer att sträcka sig över flera år. Alla de barn som lämnat skolan eller blivit föräldralösa måste få ytterligare stöd så att en hel generation inte går förlorad, tillägger Agnes Björn.

Följ Plan Internationals insatser i Sierra Leone

Med stöd från Svenska Postkodlotteriet driver därför Plan International Sverige ett projekt i Moyamba, ett av de värst drabbade områdena i Sierra Leone. Det handlar bland annat om att ge psykosocialt stöd och att hitta fosterfamiljer åt ensamma barn men också om att fortsätta ge utrymme åt de unga som med sin informationsspridning hjälpt till att stoppa Ebolas framfart.Följ arbetet här.