Goda exempel blir vägledande för hur stater kan budgetera för barns rättigheter

Plan International organiserade i veckan ett event i FN i Genève tillsammans med andra barnrättsorganisationer för att uppmärksamma vikten av att investera i barns rättigheter. Salen var fullsatt med över 70 deltagare, där diplomater från 39 olika länder och civilsamhällesorganisationer fanns bland deltagarna.

Plan International organiserade i veckan ett event i FN i Genève tillsammans med andra barnrättsorganisationer för att uppmärksamma vikten av att investera i barns rättigheter. Salen var fullsatt med över 70 deltagare, där diplomater från 39 olika länder och civilsamhällesorganisationer fanns bland deltagarna.

Eventet handlade om Agenda 2030 – de 17 globala målen som antogs under FN-toppmötet i New York i höstas – och kopplingen som finns med barns rättigheter eftersom flera av målen och delmålen handlar specifikt om barn. Till exempel stoppa alla sorters våld mot barn, stoppa barnäktenskap och se till att alla barn har tillgång till utbildning. Men de löften stater gjort kommer inte göra någon skillnad för barn runtom i världen om de inte kommer med pengar. Faktum är att bristen på tillräcklig och effektiv investering i barn i många länder är ett av de största hindren för att förverkliga barns rättigheter. Detta gäller både rika och fattiga länder.

Det är inget nytt att stater har en skyldighet att investera i barns rättigheter, Barnkonventionen säger detta klart och tydligt. Däremot är Agenda 2030 ett ramverk som kan hjälpa till att förverkliga det. Frågan är hur det görs på bästa sätt? Under eventet lanserade FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter en rapport med goda exempel på hur länder kan budgetera för barns rättigheter. Plan International har bidragit till den genom goda exempel från vår verksamhet i Guatemala, Honduras, Uganda och Kenya där barn själva deltagit i budgetprocesser på kommunnivå.

Som barnrättsorganisation är det självklart att rådfråga och lyssna på barn i frågor som rör dem, både i fält och i FN sammanhang. Plan International visade därför en film under eventet som visar att barn inte bara har rätt att delta i beslut som rör dem men också har värdefulla bidrag och kan komma med kreativa lösningar på problem som påverkar dem och samhället i stort. Filmen baseras på konsultationer med över 2500 barn i 70 länder för att få reda på vad de själva tycker regeringar ska investera i.