PostkodLotteriet delar ut 26 miljoner till Plan International Sverige

Den 14 mars hölls den årliga utdelningen till PostkodLotteriets förmånstagare. Plan International Sverige fick hela 20 miljoner kronor i basstöd och ytterligare sex miljoner kronor till ett specialprojekt med fokus på hbtq-frågor.

Den 14 mars hölls den årliga utdelningen till PostkodLotteriets förmånstagare. Plan International Sverige fick hela 20 miljoner kronor i basstöd och ytterligare sex miljoner kronor till ett specialprojekt med fokus på hbtq-frågor.

– Det är väldigt glädjande att PostkodLotteriet fortsätter ge oss ett stort förtroende. Basstödet på 20 miljoner är mycket viktiga medel för vår verksamhet eftersom vi har möjlighet att använda dem där behoven är som störst, berättar Plan International Sveriges generalsekreterare Anna Hägg Sjökvist.

– Dessutom, 6 miljoner kronor inom kategorin utsatthet till vårt specialprojekt med syfte att belysa och motverka diskriminering av hbtq-personer känns väldigt inspirerande för oss.

För mer information kontakta:Johan Bååthe, kommunikations- och insamlingschef Plan International Sverige 0709 75 99 16