Plan Internationals ungdomsdelegater på plats på World Humanitarian Summit

Idag öppnar det första världstoppmötet för humanitära frågor (World Humanitarian Summit, WHS) i Istanbul. Över 125 miljoner människor är i behov av akut stöd från omvärlden. Barn och i synnerhet unga flickor drabbas särskilt hårt.

Idag öppnar det första världstoppmötet för humanitära frågor (World Humanitarian Summit, WHS) i Istanbul. Över 125 miljoner människor är i behov av akut stöd från omvärlden, barn och i synnerhet unga flickor drabbas särskilt hårt.

– Vårt uppdrag är att se till att barnen inte glöms bort. De humanitära behoven i världen är större än någonsin, och det är ett unikt tillfälle där ledare på högsta nivå samlas för att diskutera hur människor i kriser både ska överleva och också leva med värdighet, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har tagit initiativet till världstoppmötet där fokus ligger på att samhällen och länder ska bli bättre på att förbereda sig för och agera på krissituationer och hur länder tillsammans ska kunna minska de humanitära behoven. Det handlar också om att utbyta erfarenheter och att sätta människan i centrum för humanitära insatser.

Regeringschefer från hela världen och representanter från organisationer, näringslivet, drabbade samhällen och unga möts under WHS. Sammanlagt samlas omkring 5000 deltagare.

– Vi från Plan International vill att världens ledare ska se till barnens behov, och se att de också kan se olika ut för flickor och pojkar. Barnens deltagande och synpunkter ska tas på allvar i olika beslut som påverkar dem, säger Agnes Björn.

Skydd av barn och utbildning är de mest underfinansierade delarna av det humanitära biståndet. Insatser som har stor inverkan på barnens framtid. Plan International har en ungdomsdelegation med representanter från fyra olika länder på plats, som deltar i de politiska diskussionerna. Plandelegationen har även varit med och tagit fram krav riktade till politikerna på toppmötet som betonar vikten av att inkludera unga i humanitära insatser.

– Vi måste få till mer delaktighet från unga eftersom det ofta endast är toppskiktet av världens ledare som får höras i de här sammanhangen. Under WHS är kanske det viktigaste bidraget från Plan International att vi ger unga en plattform att föra fram sina åsikter på, säger Agnes Björn.

Från Sveriges regering deltar utrikesminister Margot Wallström tillsammans med biståndsminister Isabella Lövin. Margot Wallström deltar i ett rundabordssamtal om flickors och kvinnors situation i humanitära kriser. Regeringens prioriteringar handlar även om att stärka den internationella humanitära rätten och skapa hopp för kvinnor, män och barn som fastnar i utdragna kriser.

Agnes Björn säger att WHS är ett enormt viktigt steg genom att världens ledare fokuserar på de humanitära kriserna. Men hon hade hoppats att målet med toppmötet kunnat resultera i konkreta åtaganden och större ansvar för orsaker bakom kriser och konsekvenserna som följer.

– De första 15 åren av ett barns liv påverkar resten av framtiden. Då grundläggs både de fysiska och psykiska förutsättningarna. Om barnen inte får chans till utveckling och skolgång riskerar vi framtiden både för dem och för deras länder. 125 miljoner är drabbade av världens humanitära kriser, 60 miljoner av dem är barn. Vi måste hitta bättre sätt att stötta alla de barn som fastnat i humanitära kriser.