Nytt dödsfall förstärker vikten av att stoppa könsstympning

Ytterligare en flicka har dött i samband med en kvinnlig könsstympning. 17-åriga Mayar från Egypten dog av kraftiga blödningar i samband med ingreppet på ett privatsjukhus den 29 maj 2016. Hennes död förstärker det akuta behovet av att skydda flickor från den här formen av övergrepp som påverkar över 70 procent av flickorna i Egypten.

Ytterligare en flicka har dött i samband med en kvinnlig könsstympning. 17-åriga Mayar från Egypten dog av kraftiga blödningar i samband med ingreppet på ett privatsjukhus den 29 maj 2016.

Hennes död förstärker det akuta behovet av att skydda flickor från den här formen av övergrepp som påverkar över 70 procent av flickorna i Egypten.

Kvinnlig könsstympning kriminaliserades redan 2008 i Egypten och Plan International uppmanar nu regeringen att utreda händelsen, att ställa de ansvariga inför rätta, och att se till att lagen verkligen tillämpas i hela landet. Även religiösa ledare, organisationer, media, och lokalsamhällen uppmanas att bekämpa den farliga sedvänjan

– En anledning till att könsstympning fortfarande genomförs i Egypten och i många andra länder är att djupt rotade normer och värderingar kring könsstympning fortfarande är utbredda, berättar Anna Liwander, rådgivare i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Plan International Sverige.

Kvinnlig könsstympning utgör en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor

Ofta utförs ingreppet av outbildad personal, helt utan bedövning. Det är inte ovanligt att en smutsig kniv, rakblad eller glasbit används. Detta kan leda till infektioner, svår smärta, liksom kraftiga blödningar, infertilitet och även döden. Det har ofta en negativ inverkan på flickors och kvinnors sexualliv och kan innebära svåra komplikationer vid graviditet och förlossning.

Det här gör Plan International för att utrota könsstympning

Att utrota kvinnlig könsstympning ingår i de globala målen (SDGs) för år 2030 som världens ledare undertecknat.

– En del av Plan Internationals arbete är att informera om de negativa effekterna av könsstympning och att arbeta långsiktigt med att förändra de attityder och beteenden som gör att könsstympning fortsätter att praktiseras. Men utvecklingen går långsamt. Det är därför viktigt att regeringen – tillsammans med organisationer som Plan International – fortsätter att arbeta med att förändra dessa skadliga normer och värderingar, parallellt med att lagar stärks och följs, säger Anna Liwander.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, lever omkring 200 miljoner flickor och kvinnor i världen med följderna av könsstympning.

Läs mer om könsstympning och Plan Internationals arbete här

https://plansverige.org/stoppa-konsstympning