Katastrofstöd efter översvämningar i södra Kina

Kraftiga regn och starka vindar har slagit hårt mot södra Kina den senaste tiden med översvämningar och jordskred som följd. Närmare 27 miljoner människor har påverkats och över 1,8 miljoner behöver akut flytta från sina hem. Plan International ger nu katastrofstöd för att stötta barnfamiljer och möta de akuta behoven av skydd och hygien för barn som bor i de drabbade områdena.

Kraftiga regn och starka vindar har slagit hårt mot södra Kina den senaste tiden med översvämningar och jordskred som följd. Närmare 27 miljoner människor har påverkats och över 1,8 miljoner behöver akut flytta från sina hem. Plan International ger nu katastrofstöd för att stötta barnfamiljer och möta de akuta behoven av skydd och hygien för barn som bor i de drabbade områdena.

-Vårt hus blev översvämmat och vi kan inte bo där längre, säger Xiao He*, en tioårig flicka.-Mamma och pappa sa till mig att det är osäkert att gå ut så jag måste stanna inomhus hela dagarna och ta hand om min lillebror.

Den åttonde juli skickades ett katastrofteam från Plan International Kina till två av de värst drabbade provinserna, Anhui och Hunan, för att göra en bedömning av situationen och identifiera behoven för barn och samhällen i området.

-Överallt var åkrarna översvämmade, stora delar av vägarna var förstörda och husen hade antingen kollapsat eller fått stora skador, säger Zhang Qi specialist på humanitära frågor på Plan International, och del av katastrofteamet som besökt Anhuiprovinsen.Plan International har verksamhet i de drabbade provinserna och delar ut hygienartiklar, skolmaterial och hushållsredskap till tusentals familjer och barn som har fått flytta från sina hem och nu lever i enkla skydd eller i tillfälliga läger.

I katastrofer har Plan International alltid ett särskilt fokus på skydd av barn, vi etablerar därför också säkra platser där barnen kan leka, tillbringa tid med sina vänner och få samtalsstöd i en trygg miljö.-Vi är särskilt bekymrade för säkerheten och välmåendet för barnen, speciellt för dem som blir lämnade hemma eller som bor i provisoriska läger. Det är sommarlov nu och skolorna är stängda och/eller används som en plats där människor tillfälligt kan få tak över huvudet och vi ser att barnen lämnas ensamma och utan tillsyn, säger Zhang Hongman, chef för programstöd på Plan International Kina.Enligt kinesisk media har regeringen uppgett att de ekonomiska förlusterna uppgår till 8,65 miljarder dollar.

Viktigt arbete med barn i katastrofer

Plan International finns på plats i katastrofer världen över. Det är viktigt att snabbt få igång något som liknar en vardag – trots att hela livet har förändrats över en natt.Plan International arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 51 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi arbetar på lokal nivå med 78 miljoner barn och deras familjer. Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

*fingerat namn för att skydda barnets identitet