Miljoner barn saknar juridisk identitet

Alla barn har rätt till ett medborgarskap och en identitet. Men idag finns uppskattningsvis 230 miljoner oregistrerade barn i världen. De som inte folkbokförs tillhör ofta samhällets mest marginaliserade grupper med sämre möjligheter till skolgång, vård och skydd. Barn som saknar identiet riskerar dessutom att hamna i människohandel eller att rekryteras som barnsoldater.

Alla barn har rätt till ett medborgarskap och en identitet. Men idag finns uppskattningsvis 230 miljoner oregistrerade barn i världen. De som inte folkbokförs tillhör ofta samhällets mest marginaliserade grupper med sämre möjligheter till skolgång, vård och skydd. Barn som saknar identiet riskerar dessutom att hamna i människohandel eller att rekryteras som barnsoldater.

Ett av tre barn som föds kommer inte att bli folkbokförda. Detta trots att rätten till identitet ingår i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och finns med som ett eget delmål i de nya globala hållbarhetsmålen.För barn på flykt som inte registreras eller får ett födelsebevis kan konsekvensen bli att de blir både identitets- och statslösa.Idag saknar över 100 utvecklingsländer effektiva folkbokföringssytem, och utöver att barn inte får tillgång till sina rättigheter, påverkar det även möjligheterna för samhällen att planera och följa upp utvecklingssatningar.

Eftersom identitet är en så fundamental barnrättsfråga är den ett av de 15 skarpa förslagen i Plan International Sveriges barnrättsmanifest, med syfte att barnsäkra det svenska biståndetSedan 2005 har Plan International arbetat med att registrera 40 miljoner barn runt om i världen. Vi jobbar rättighetsbaserat och ligger i framkant när det gäller digital födelseregistrering.

Födelsebevis underlättar tillgången till utbildning på Kenyas landsbygd

Många barn som är födda på Kenyas landsbygd har inget födelsebevis som ger dem juridisk identitet. Ibland handlar det om att föräldrarna inte har kunskap, eller så registreras barnen men certifikatet hämtas inte ut. Plan International Kenya har samarbetat med myndigheterna för att öka medvetenheten om födelseregistrering i Kilifi området, och har samtidigt gett föräldrar möjlighet att registrera sina barn.För majoriteten av invånarna, var det första gången de hörde talas om vikten av ett födelsebevis.-Jag är så glad alla mina barn har födelsebevis nu, säger Mbetsa, som är mamma till fem barn.-Det är dags för alla föräldrar och vårdgivare att erkänna vikten av att ha ett födelsebevis. Jag har en särskild mapp där jag förvarar certifikaten, eftersom de är så viktiga.Insatsen i Kenya har lett till att totalt 3,722 pojkar och flickor är registrerades och fick födelsebevis. Med en födelseattest kan barnen bevisa sin ålder och vilka de är. Det underlättar samtidigt för regeringen som på ett bättre sätt kan planera och ge dem en tryggare framtid.