Sydsudanesiska barn på flykt oroar sig för framtiden

Sydsudanesiska barn på flykt oroar sig för framtiden

Krisen i Sydsudan fortsätter att tvinga människor på flykt. En stor del av dem som nu flyr över gränsen in i Uganda är barn. Enligt UNHCR kan antalet sydsudanesiska flyktingar till Uganda öka till 70 000 under 2016. Många av dem har fått lämna sina hem för att bege sig in i en osäker situation där de inte vet hur framtiden kommer att se ut. Och barnen oroar sig också för sin skolgång.

14-åriga Richard Duku är en av dem som flytt över gränsen från Sydsudan. Han har inget framtidshopp kvar efter allt han har gått igenom.– Situationen hemma är spänd. Jag flydde till Uganda med min släkting. Min dröm om att få bli lärare i framtiden har krossats eftersom jag inte går i skolan längre. Han hoppas att omvärlden kan bidra till att ge flyktingbarnen en chans att få en plats där de kan fortsätta sin skolgång.

Arnold Okello på Plan International Uganda berättar att den plötsliga tillströmningen av flyktingar påverkar de redan knappa resurserna på de platser där sydsudaneser tas emot i Uganda. Behovet av skydd av dem som flytt är stort.– Över 2000 ensamkommande barn har registrerats och behöver särskild tillsyn. De behöver psykosocialt stöd eftersom en del av barnen bär på traumatiska upplevelser. De barnsäkra platserna i de nya bosättningarna är inte helt funktionella eftersom det saknas både förnödenheter och material.

Han berättar att barn som flydde med lite packning är i akut behov av grundläggande saker som kläder, tvål, skor, lakan och madrasser.– Vi behöver provisoriska läger för personer med särskilda behov, och även vatten, toaletter och hygienartiklar, säger Arnold Okello.

Plan International har arbetat i Sydsudan sedan 2006 och har programverksamhet i fyra delstater. I Uganda har Plan International ett pågående projekt för sydsudanesiska flyktingar som stöds av EU:s humanitära finansiering och av Sida. Vi är också en del av insatsen som förbereder och utökar kapaciteten för att möta behoven hos dem som nu kommer in i landet. Plan International arbetar för att barn ska ha tillgång till sina rättigheter, även i katastrofer och på flykt.

Läs mer om Plan Internationals arbete för barn i katastrofer