Nu tar Mariann Eriksson över som generalsekreterare för Plan International Sverige

Den 1 december tillträder Mariann Eriksson som generalsekreterare för Plan International Sverige. Hon efterträder Anna Hägg-Sjöquist. Mariann har en lång karriär inom både näringslivet och den ideella sektorn och är en erfaren ledare, senast som marknadsdirektör på WWF Sverige.

Den 1 december tillträder Mariann Eriksson som generalsekreterare för Plan International Sverige. Hon efterträder Anna Hägg-Sjöquist. Mariann har en lång karriär inom både näringslivet och den ideella sektorn och är en erfaren ledare, senast som marknadsdirektör på WWF Sverige. 

– Jag vill lyfta fram det fantastiska arbete som Plan International har bedrivit under 80 år runt om i världen. Vi har varit lite för blygsamma med att berätta om vad vi faktiskt gör för att tillgodose barns rättigheter, säger Mariann Eriksson.

Mariann har under november bekantat sig med Plan Internationals verksamhet och är just hemkommen från en resa till Egypten.

– Jag är både stolt och glad över vårt arbete på gräsrotsnivå. I Egypten fick jag följa hur Plan International engagerar religiösa ledare, lärare, föräldrar och myndigheter och, inte minst barnen själva, att stå upp för barns rättigheter. Plans arbete stärker också kvinnorna som nu själva säkrar barnens sjukvård och skolgång. Detta är inte minst viktigt för flickor i Egypten där också könsstympning är ett stort problem, säger Mariann.